top of page

Efektivní cesta, jak se rychle s námi zorientujete v problematice GDPR, a to bez zbytečných investic, stresů,... 

GDPR je evropské nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation) - číslo 2016/679.

Není to novinka, jedná se o jednotná pravidla ve všech státech EU, která nově odpovídají současné době, která sebou přináší nové technologie, nové druhy informací, profilování, automatizované zpracování dat, psedonymizaci, a hlavně abnormálně zvýšené množství pohybu a míry frekvenci osobních údajů.

 

S námi se GDPR nemusíte bát, děláme složité věci jednoduchým a pochopitelným způsobem, nejsme teoretici, ale důraz klademe na praxi, která musí být v souladu se zákonnými požadavky.

Nedělejte zbytečná technická a bezpečností opatření, která jsou neadekvátní množství a druhu osobních údajů, které se Vás týkají. Nečerpejte z médií a marketingových mailů o GDPR, protože často jde jen o to vyvolat strach, a získat u Vás obchodní příležitost realizovat služby, které ani nepotřebujete. V mnoha případech se jedná jen o mýty, a nebo neznalost poradců a školitelů v dané problematice, kdy se předávají informace od jednoho školitele ke druhému, a nejsou přímo od zdroje.

Tím se šíří nepravdivé a zreslené informace a vyvolává se ve firmách pocit strachu.

Vždy si ověřte na konkrétních referencích, co komu daná spolupráce přinesla.

Co je GDPR?

O GDPR

Nařízení s sebou přinese rovnocennou vymahatelnost práva v celé EU, stejné sankce a mnohem těsnější spolupráci dozorových orgánů.


Dopadne totiž skutečně na každého, kdo s osobními údaji při svém podnikání či působení pracuje. Občané EU tak opět získají kontrolu nad svými osobními údaji.
GDPR zavádí celou řadu pravidel. Jejich platnost a dodržování bude muset každý správce i zpracovatel osobních údajů prokazatelně doložit po celou dobu zpracování. Přibude mu tím velká administrativní zátěž, bude muset například dokumentovat, že zpracovává pouze ta data, která jsou ke konkrétnímu účelu nezbytná.
Je pravdou, že řada mechanismů, které GDPR obsahuje, je nám již známa z dosavadní právní úpravy. Zavádí však i nové povinnosti, mj. pro zpracovatele údajů, kteří byli dosud kryti subjektem správce údajů.


GDPR dává lidem, kterým údaje patří (těm říká subjekty údajů), do rukou nová práva. Kromě toho, že budou muset být o svých právech důkladně informováni, pak budou moci po správcích údajů vyžadovat něco, co doposud nemohli. Jde například o právo vznést námitku proti zpracování, kdy správce po takové námitce nebude moci údaje dále zpracovávat, nebude-li k tomu mít závažné, prokazatelné důvody; či o právo na přenositelnost osobních údajů od jednoho správce k druhému, jestliže jsou údaje zpracovávány automatizovaně. Žadatel by své osobní údaje měl v takovém případě získat ve strukturovaném, strojově čitelném formátu.
Občan by měl rovněž mít přístup k údajům, které jsou o něm shromažďovány, a tento přístup by měl být ideálně přímý a online. Naprosto novým elementem je právo na výmaz a jeho rozšíření na právo být zapomenut, díky kterému může osoba požadovat, aby byly bez zbytečného odkladu vymazány její osobní údaje, pokud neexistuje právní důvod pro jejich další zpracování.
S GDPR dochází také k rozšíření definice osobních údajů. Nově sem spadají i technické parametry jako e-mail, IP adresa nebo tzv. cookie v zařízení uživatele. Nová je kategorie tzv. genetických a biometrických údajů, jejichž zpracování bude podléhat přísnějšímu režimu.


Největším strašákem se pro mnohé stane oznamovací povinnost v případě narušení bezpečnosti údajů. Už by se tedy nemělo stávat, že se o kauzách masivních úniků osobních dat dozvídáme až s odstupem několika let, jako se stalo např. v kauze společnosti Yahoo. Nově bude muset zpracovatel ohlásit únik či ohrožení zabezpečení osobních dat Úřadu pro ochranu osobních údajů nejpozději do 72 hodin od okamžiku, kdy se o incidentu dozvěděl. V některých případech bude muset také informovat osoby a subjekty, kterých se únik týkal.

S čím Vám můžeme pomoci?

Nabídkový list
1. Základní školení GDPR

Máme pro Vás připraveno základní školení GDPR přímo u Vás ve společnosti:

 • Pochopíte co je GDPR

 • Uvidíte konkrétní příklady aplikace

 • Dostanete jasný postup/návod/metodiku pro zavedení


Cena: 2550,- Kč bez DPH/1 osoba


Dopravné z Olomouce nebo z Prahy, a to jednosměrné: 8,50 Kč/km, v případě, že školení budete chtít absolvovat ve Vaší společnosti (minimální počet účastníků jsou 3, každý 4. účastník má školení zdarma). V případě, že na školení přijedete do námi zajištěných prostor, tak samozřejmě dopravné neplatíte.


Rozsah kurzu: 4 hodiny výuky
Výstupem je certifikát o absolvování školení.

Absolvováním kurzu u nás získáváte roční poradenství formou mailu zdarma.


Cíle kurzu:

 • Ukážeme vám, jak se nejlépe vypořádat s nařízením z pohledu principů, rolí, odpovědností a procesů.

 • Kurz je zaměřený nejenom na klíčové povinnosti, ale také praktickou implementaci požadavků GDPR.

 • Kurz výrazně eliminuje rizika plynoucí z nesouladu s GDPR

 • Ukážeme vám efektivní roadmapu (postup implementace) k zajištění shody s GDPR

 • Obdržíte od nás jednoduché, ale kvalitní vzory

 • Budeme s Vámi řešit všechny Vaše odtazy

 • Po školení od nás dostanete všechny materiály, týkající se GDPR mailem pro Vaši potřebu

 • Spolu na místě si určíme, kdo z Vás má povinnost mít DPO - pověřence pro ochranu osobních údajů

Všechny znalosti a informace, která Vám na školení předáme jsou výhradně založeny na informací získaných přímo od prvotního zdroje Úřadu pro ochranu osobních údajů a jsou podloženy a provázány na jednotlivé články Nařízení EU 2016/679.

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ GDPR - 27.2. 2018

Školení bylo po všech stránkách perfektní. 

Informace byly podány na vysoké úrovni a velmi příjemným způsobem, což ještě bylo umocněno výběrem místa (1. brněnská čokoládovna). Děkuji školitelce paní Štegrové i všem, kteří se na jeho realizaci podíleli. Kateřina Malaníková Datascan, s.r.o.

ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ GDPR - 27.2. 2018

V souvislosti s přípravou na GDPR v naší akciové společnosti jsme se zúčastnili školení věnovanému této problematice. Seminář vedla Ing. Marcela Štegrová. 

S kvalitou školení jsme byli velmi spokojeni. Lektorka byla pečlivě připravena a znalá věci. Výklad byl dobře strukturovaný, přiměřeně podrobný a jasně srozumitelný, nebyl problém se v průběhu na cokoliv zeptat, či sdílet vlastní zkušenost a názor. Na dotazy účastníků Ing. Štegrová kompetentně reagovala, v odpovědích byla znát precizní znalost problematiky. Oceňujeme rovněž kvalitu materiálů, které jsme po semináři obdrželi, pomohou nám nové poznatky uvést do praxe. 

Akce se odehrávala v komfortních prostorách a velmi přátelské atmosféře. Školení bylo inspirativní, rozšířilo naše obzory a ani chvíli nás nenudilo. Paní lektorku vřele doporučujeme. 

Podobně jsme již dříve absolvovali se stejnou společností školení metrologie, tentokrát v prostorách naší firmy. Opět s úplnou spokojeností. JUDr. Martina Benkovičová, Ing. Miroslav Mikulášek, GEOtest, a.s.

Ohlasy a reference na již proběhlá školení:

ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ GDPR - 12.2. 2018

Školení hodnotíme velmi dobře, jsme spokojeni s vysvětlením problematiky i s diskuzí. Přehledný výklad, hodně příkladů z praxe, diskuze kontrétně ušitá na naši společnost. Lektorka byla výborná. Školení splnilo naše očekávání, na základě školení budeme umět vypracovat materiály, které vyžaduje GDPR. Ing. Ján Petrák, Ing. Eva Durčáková, Kamila Slezáková, Ing. Erika Nahalková  ITALINOX Slovakia, s.r.o.

ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ GDPR - 24.1. 2018

Školení hodnotíme velmi dobře, bez jakýchkoliv výhrad, na školení se nám líbila věcnost, praktický pohled na věc, příjemná debata, schopnost upozornit na možná rizika přímo v naší společnosti. Lektorka byla kvalifikovaná pro dané téma, hodnotíme ji na 1 :-). Školení splnilo naše očekávání a bylo více než přínosné. KIng. Petr Pokorný, Ing. Martin Voldán, Pavlína Fidler, Mgr. Ivana Kyselová Jägerová  Mapal C&S s.r.o. 

2. Školení pověřence pro ochranu osobních údajů

Máme pro Vás připraveno školení pověřence pro ochranu osobních údajů (dále DPO).

GDPR nově zavádí funkci pověřence pro ochranu osobních údajů, která je pro organizace i řadu firem povinná. Mezi hlavní úkoly tzv. DPO patří kontrolovat, zda jsou interní procesy v organizaci nastaveny v souladu s GDPR. Měl by také informovat, radit, analyzovat a vydávat doporučení, jak v praxi postupovat. Jak se stát fundovaným pověřencem? Pomůže náš praktický kurz, který z vás srozumitelnou formou udělá profesionálního pověřence pro ochranu osobních údajů!

 

Cena: 8 990,- Kč bez DPH/1 osoba


Dopravné z Olomouce nebo z Prahy, a to jednosměrné: 8,50 Kč/km, v případě, že školení budete chtít absolvovat ve Vaší společnosti (minimální počet účastníků jsou 1, každý 4. účastník má školení zdarma). V případě, že na školení přijedete do námi zajištěných prostor, tak samozřejmě dopravné neplatíte.


Rozsah kurzu: 4 hodiny výuky - tato výuka v sobě zahrnuje základní kurz GDPR, dále předání detailních studijních materiálů určených pro Vaše samostudium mailem, 1 fyzická schůzka ve Vaší společnosti - poradenství v rozsahu 2 hodin - výsledkem je přesný postup konkrétních prací pro DPO ve Vaší společnosti, závěrečný písemný test.
Výstupem je certifikát o absolvování školení.

Absolvováním kurzu u nás získáváte roční poradenství formou mailu zdarma.

 

Cíle kurzu:

 • Ukážeme vám, jak se nejlépe vypořádat s nařízením z pohledu principů, rolí, odpovědností a procesů.

 • Kurz je zaměřený nejenom na klíčové povinnosti, ale také praktickou implementaci požadavků GDPR.

 • Kurz výrazně eliminuje rizika plynoucí z nesouladu s GDPR

 • Ukážeme vám efektivní roadmapu (postup implementace) k zajištění shody s GDPR

 • Obdržíte od nás jednoduché, ale kvalitní vzory

 • Budeme s Vámi řešit všechny Vaše odtazy

 • Po školení od nás dostanete všechny materiály, týkající se GDPR mailem pro Vaši potřebu

 • Spolu na osobní schůzce ve Vaší společnosti si detailně rozebereme Vaši společnost a stanovíme si úkoly, co je nutné ve Vaší společnosti realizovat, a poradíme jak. 

 • Formou samostudia - poskytnutí detailních materiálů z naší strany - si prouhloubíte Vaše znalosti

 • Absolvujete závěrečný text, pokud bude Vaše úspěšnost minimálně 90 %, získáte osvědčení DPH, pokud bude nižší, test je možno si znovu zopakovat.

 

3. Provádění interních auditů souladu s GDPR

Máme pro Vás připraveny interní audity souladu s GDPR přímo u Vás ve společnosti:

 • Prověříme Váš soulad s GDPR

 • Doporučíme opatření, poskytneme vzory a poradenství při naplňování těchto opatření

 • Provedeme kontrolu všech realizovaných opatření


Cena: dle rozsahu společnosti (počtu pracovníků a počtu provozoven) od 6 900,- Kč bez DPH/1 interní audit. Fakturace probíhá na základě Vámi zaslané jednorázové objednávky.

Kontroly (audity) souladu by se měly ve společnostech realizovat alespoň 1 x ročně. V případě realizace auditů souladu pravidelně 1 x ročně Vám nabízíme jako součást spolupráce naše poradenství v rámci celého roku formou telefonu nebo mailu, případně skype. Fakturace probíhá na základě uzavřené smlouvy o udržování GDPR, která obsahuje min. 1 x ročně provedený audit souladu s GDPR a k tomu roční poradenství.


Dopravné z Olomouce nebo z Prahy, a to jednosměrné: 8,50 Kč/km.


Výstupem je Zpráva z interního auditu, včetně stanovení opatření a protokol o kontrole realizovaných opatření.

Po úspěšném auditu získáte Vámi vybraný níže uvedený logotyp, který je důkazem Vašeho souladu s GDPR, můžete používat na všech svých dokumentech a prezentačních materiálech, na www, ...

4. Výkon funkce externího pověřecnce - DPO

Potřebujete mít DPO a nemáte vhodného člověka?

Zajistíme Vám tyto služby externě.

Povinností DPO je především poskytování informací a poradenství správci či zpracovateli, včetně zaměstnancům, kteří se na zpracování podílejí. Pověřenec dále monitoruje soulad zpracování s Obecným nařízením a dalšími předpisy, Provádí kontrolní

činnosti - audity souladu s GDPR. Pověřenec poskytuje na vyžádání poradenství, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů. Nedílnou součástí výkonu funkce pověřence je dále spolupráce s Úřadem pro ochranu osobních údajů a působení jako kontaktní místo. Dohlíží nad správným postupem zavedení souladu. 

Tuto činnost Vám nabízíme při dvou fyzických návštěvách ročně a celoročním poradenství 

za částku od 14 000,- Kč bez DPH/rok.

Dopravné z Olomouce nebo z Prahy, a to jednosměrné: 8,50 Kč/km.

bottom of page