top of page
Digital Security System_edited.jpg


ISO 27001

ZBRUSU NOVÁ norma ISO/IEC 27001:2022 
Informační bezpečnost, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí, Kontroly bezpečnosti informací


ISO/IEC 27001:2013 
Systém bezpečnosti informací
(původní, zatím platná verze)

CO JE ISO 27001

Systém řízení bezpečnosti informací ISO/IEC 27001 poskytuje rámec pro systémy řízení bezpečnosti informací (ISMS), který umožňuje zachování důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací, jakož i dodržování právních předpisů.

 

Poslední revize normy ISO 27001 proběhla v roce 2013, je to tedy 9 let od vydání aktualizace, která nese označení ISO/IEC 27001:2013. Na cestě je nová verze ISO/IEC 27001:2022. A v tomto případě nepůjde o kosmetický upgrade. Zde nezůstane kámen na kameni.

Implementace ISO 27001 je ideální odpovědí na požadavky zákazníků a zákonů, jako je GDPR a potenciální bezpečnostní hrozby včetně:: kybernetických zločinů, porušení osobních údajů, vandalismu a terorismu, požáru a poškození, zneužití, krádeži, virových útokům a dalším

Certifikace ISO 27001 je zásadní pro ochranu vašich nejdůležitějších aktiv informačních, aplikačních i fyzických.
Získání certifikátu ISO je možné pro všechny společnosti, bez ohledu na počet zaměstnanců, velikosti obratu, množství dodavatelů a další parametry

 Příklady požadavků ISO/IEC 27001:2013

​  Norma ISO 27001:2013 obsahuje ISO/IEC 27002:2013 obsahuje 114 kontrol ve 14 oblastech

 • Model aktiv a Hodnocení rizik jednotlivých aktiv

 • Plán kontinuity a plán ošetření rizik

 • Bezpečnostní politiky - práce na dálku, zálohování, fyzická bezpečnost, ochrana mobilních zařízení, přidělování přístupů a tvorba hesel

 • Stanovení Cílů a programů v oblasti bezpečnosti informací

 • Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů

 • Řízení incidentů apod.

  

   Norma ISO/IEC 27001:2022 obsahuje 93 kontrol ve 4 oblastech: 

 • Kapitola 5 - Organizační (pokud nespadají do žádné jiné oblasti) - 37 kontrol 

 • Kapitola 6 - Lidé (pokud se týkají jednotlivých lidí) - 8 kontrol 

 • Kapitola 7 - Fyzické (pokud se týkají fyzických objektů) - 14 kontrol 

 • Kapitola 8 - Technologické (pokud se týkají technologií) - 34 kontrol 

  Pro každou kontrolu je stanoveno 5 atributů:

 • Jak kategorizovat - preventivní, detektivní (vyšetřovací), nápravné 

 • Vlastnosti bezpečnosti informací - důvěrnost, integrita, dostupnost 

 • Koncepty kybernetické bezpečnosti - identifikace, ochrana, detekce, reakce, obnova

 • Provozní schopnosti - řízení, správa aktiv, ochrana informací, bezpečnost lidských zdrojů, fyzická bezpečnost, bezpečnost systémů a sítí, bezpečnost aplikací, bezpečná konfigurace, správa identit a přístupu, správa hrozeb a zranitelností, kontinuita, bezpečnost dodavatelských vztahů, shoda s požadavky zákonů a smluv, řízení událostí v oblasti bezpečnosti informací, zajištění bezpečnosti informací 

 • Oblasti bezpečnosti - řízení a ekosystém, ochrana, obrana, odolnost

  Nové požadavky ISO/IEC 27001:2022

CO VÁM PŘINESE ISO 27001

blu1 .png

Důvěra zákazníků, záruka bezpečné ochrany jejich

i Vašich dat

Dodejte svým partnerům důkaz o ochraně veškerých aktiv informačních, aplikačních ai fyzických, a to nejen svých, ale právě i jejich. Zapracujte na prevenci  možných hrozeb a rizik.

 

Podpořte důvěru mezi Vámi a Vašimi obchodními partnery. Dejte jim záruku, kterou od Vás očekávají.

blue 2.png

Snížení míry rizika kybernetických útoků, virů, úniku informací, ...

Bezpečně kódujte, monitorujte fyzickou bezpečnost, spravujte konfigurace a ochraňte uživatelská koncová zařízení, maskujte data, filtrujte weby.

 

Řiďte incidenty, snižte možnosti výpadků, zajistěte prevenci ztráty.

blue 3.png

Ochraňte osobní údaje 

všech subjektů údajů, buďte v souladu s GDPR

Ochrana identity, ochrana zneužití osobních údajů s dopadem na všechny subjekty osobních údajů jsou prioritou.

Zajistěte prevenci úniku dat, data maskujte a šifrujte, stanovte si principy mazání informací.

blue4.png

Pilíř pro požadavky NIS2, GDPR, eIDAS 

Pochopíte, jak zákonné a regulační požadavky ovlivňují Vaši organizaci a Vaše zákazníky v oblasti ochrany informací,

Udržte si náskok díky platné certifikace nejpopulárnějšího standardu = ISO 27001, který se stal pilířem pro NIS2, GDPR, eIDAS a další nařízení.

blue 5.png

Zlepšete management rizik

​Zajistěte bezpečnost informací pro využívání cloudových služeb 

Buďte připraveni na zajištění kontinuity podnikání. 

Vytvořte si BCP, ošetřena všechna riziky, zajistěte redundanci.

blue 6.png

Schopnost získat více obchodů

Zadávací specifikace výběrových řízení často vyžadují certifikaci jako podmínku dodávek. 

Certifikace otevírá dveře novým příležitostem.                                                           

Certifikací ISO 9001 posílíte své pozice jak u stávajících, tak i u nových zákazníků, kteří získají větší důvěru s Vámi spolupracovat a nakupovat u Vás výrobky a služby.      

Získání certifikátu

Nezávislé ověření (certifikační audit) dle globálně uznávaného standardu je to, co potřebujete. Dejte do rukou svým obchodním partnerům důkaz a záruku o ochraně informačních, aplikačních i fyzických dat svých i jejich. Zajímejte se jako jedni z prvních v české republice  o nový standard, který nás čeká v roce 2023 😊.

mvision.jpeg

Garance získání certifikátu

Garantujeme 100% úspěšnost získaní certifikátu

Zavazujeme se, že když neprojdete napoprvé certifikačním auditem vrátíme Vám zpět 100% financí, které jste nám v rámci zavádění zaplatili nebo Vás znovu zdarma připravíme k úspěšné certifikaci.

A k tomu se zavazujeme přímo ve smlouvě.

Certifikat.png

KROKY K ZÍSKÁNÍ ISO 27001

1. Zavedení ISO 27001

 • na základě Vaší poptávky obdržíte naši nabídku: cena od 26 800,- Kč bez DPH (příklad mini firma)

 • termín zavedení záleží na Vašich požadavcích (od 21 dnů po několik měsíců)

 • dostanete osobního odborného konzultanta, který Vám vše vysvětlí a na základě získaných informací Vám připraví na míru dokumentaci k Vaší korektuře nebo doplnění, spolu realizujete veškerá potřebná opatření, identifikujete rizika a příležitosti, naplníte legislativní požadavky.

 • konzultant realizuje před-certifikačního interní audit, abyste získali jistotu, že je vše dotaženo a jste připraveni k certifikačnímu auditu

 • konzultant bude přítomen na certifikačním auditu, a bude pohádat obhajovat certifikát, bude součástí Vaší společnosti

2. Certifikace ISO 27001

 • v naší nabídce obdržíte rovnou i cenu certifikačního auditu, dle vašeho výběru certifikační společnosti nebo necháme zpracovat dvě až tři konkurenční nabídky pro Váš výběr.

 • termín certifikace bude dle Vašich požadavků, certifikační audit probíhá ve dvou fázích (1. a 2. stupeň) u malých společností v rámci jednoho dne a provádí ho nezávislý certifikační auditor

 • výsledkem auditu bude Zpráva z certifikačního auditu 1. a 2: stupně, na základě které proběhne přezkoumání práce certifikačního auditora 

 • akreditovaný certifikační orgán vystaví Certifikát ISO 27001 s platností na 3 roky, každý rok probíhají tzv. Dozorové audity a po třech letech audit Re-certifikační, při němž dochází opět k vystavení nového certifikátu na další tři roky

3. Udržování ISO 27001

 • v mezidobí mezi jednotlivými audity (certifikačním, 1. dozorovým, 2. dozorovým a re-certifikačním) musí společnost realizovat podle normy ISO 27001 tzv. interní audity, které se řídí normou ISO 19011
   

 • máte dvě možnosti a to, buď budete s naší prací spokojení a využijte našich služeb i nadále ve formě udržování (provádění interních auditů a dalších služeb s udržováním spojených, jako je naše účast na dozorových auditech, pomoc při zpracování Zprávy z přezkoumání, aktualizace norem a pod.), nebo si můžete interní audity realizovat sami, na základě vyškolených vlastních interních auditů (školení jsme schopni zajistit)

bottom of page