top of page
Pracovní schůzka

INTERNÍ AUDITY ISO NOREM

KDY SE DĚLÁ INTERNÍ AUDIT

Po zavedení ISO norem jsou na řadě interní audity (povinný požadavek ISO norem).

 

Jeden interní audit je nutné také realizovat před samotnou certifikací. Z interních auditů získáváme informace o tom,

zda systém odpovídá vlastím požadavkům organizace, a zda odpovídá tento systém požadavkům normy ISO,

a dále zda je systém efektivně zaveden a udržován.

„Cílem auditu je hledání shody“. Auditů se společnost nesmí obávat, audit je přínos ke zlepšení.

 

Z důvodu zabezpečení objektivity a nestrannosti jsou interní audity realizovány externím poskytovatelem - externím interním auditorem. 

 

Proto jsme tu my.

JAK TO FUNGUJE

Výsledky interních auditů, které jsou součásti Zprávy z interního auditu, mohou být přijaty jako Doporučení, Zjištění (Neshoda, Odchylka) a Pozitivní zjištění. Na jednotlivá Zjištění organizace reagují formou přijetí Opatření. Z jednotlivých doporučení jsou čerpány Příležitosti ke zlepšování.

Interní audity a jejich program hlídáme za Vás. Jsou vždy plánované tak, aby předcházely vlastnímu dozorovému nebo recertifikačnímu auditu, a byly tak přípravou na něj. Druhý interní audit je realizován do třech měsíců po dozorovém nebo recertifikačním auditu, jako reakce na tento audit.

CENA

  • Ceny interních auditů jsou odvozeny od:

  • počtu zaměstnanců 

  • množství auditů za rok

  • počtu provozoven 

  • druhu činnosti organizace 

 

U nás ceny začínají od 4800,- Kč bez DPH za jeden interní audit.

Napište si o ceny Vašich interních auditů.  Rádi Vám ceny zašleme, a doporučíme pro Vás nejvýhodnější variantu.

 

Kromě interních auditů nabízíme i účast na zákaznických auditech, nebo provedení auditů dodavatelských.

NAŠE DALŠÍ SLUŽBY

Dát Prezentace

ZAVEDENÍ ISO NOREM 

ISO normy Vám pomohou zjednodušit a zefektivnit procesy, které vytváří hodnotu pro klienta. Díky nim umožníte ve Vaší společnosti zavedení rychlých změn a inovací.

Digitální Work

CERTIFIKACE ISO NOREM

Certifikace je završením celého procesu zavádění.

Je to potvrzení souladu mezi praxí a dokumentací. Úspěšná certifikace je důkazem Vaší i naší dobře odvedené práce.

Na schůzce

ŠKOLENÍ A KURZY

Vzdělávání je základním kamenem úspěchu. Znalosti a informace jsou tím, co Vás žene kupředu. Pracujte na sobě a na svých zaměstnancích. Vzdělání je nejlepší investice jakou můžete udělat.

bottom of page