INTERNI AUDITY

ISO NOREM

Po zavedení ISO norem jsou na řadě interní audity (povinný požadavek ISO norem).

 

Jeden interní audit je nutné také realizovat před samotnou certifikací. Z interních auditů získáváme informace o tom,

zda systém odpovídá vlastím požadavkům organizace, a zda odpovídá tento systém požadavkům normy ISO,

a dále zda je systém efektivně zaveden a udržován.

„Cílem auditu je hledání shody“. Auditů se společnost nesmí obávat, audit je přínos ke zlepšení.

 

Programu interních auditů je uvedena četnost interních auditů, seznam kvality z Vaší společnosti. Kritéria auditu a předmět je stanoven v Plánu auditu, který je součástí Zprávy z interního auditu. Z důvodu zabezpečení objektivity a nestrannosti jsou interní audity realizovány externím poskytovatelem - externím interním auditorem. 

 

Proto jsme tu my:)

 

Jmenovaný interní auditor dokládá svou způsobilost formou. Osvědčení s aktuální platností a splněním všech požadavků, uvedených v normě 19011. Výsledky interních auditů, které jsou součásti Zprávy z interního auditu, mohou být přijaty jako Doporučení, Zjištění (Neshoda, Odchylka) a Pozitivní zjištění.   Na jednotlivá Zjištění organizace reagují formou přijetí Opatření. Z jednotlivých doporučení jsou čerpány Příležitosti ke zlepšování.

 

Interní audity a jejich program hlídáme za Vás. Jsou vždy plánované tak, aby předcházely vlastnímu dozorovému nebo recertifikačnímu auditu, a byly tak přípravou na něj. Druhý interní audit je realizován do třech měsíců po dozorovém nebo recertifikačním auditu, jako reakce na tento audit.

 

Ceny interních auditů jsou odvozeny od počtu zaměstnanců, množství auditů za rok, počtu porovozoven a druhučinnosti organizace. U nás ceny začínají od 4800,- Kč bez DPH za jeden interní audit. Napište si o ceny Vašich interních auditů.  Rádi Vám ceny zašleme, a doporučíme pro Vás nejvýhodnější variantu.

 

Kromě interních auditů nabízíme i účast na zákaznických auditech, nebo provedení auditů dodavatelských.

Tel: 585 155 516

Mob: 733 397 087

 

SPOJTE SE S NÁMI

Doručovací adresa 

PODNIKEJTE S NÁMI

DIČ: CZ6752271152, IČ: 75351056

Číslo účtu: 4674241001/5500

 Dolany 498,

783 16 Olomouc

 Ing. Marcela Štegrová

M Vision

©2017 by M Vision. Proudly created with love.