top of page
Konstrukční inženýr

Zvýšení bezpečnosti práce ISO 45001

ISO 45001: norma pro řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

CO JE ISO 45001

Norma ISO 45001 je mezinárodně uznávaným standardem pro řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Je klíčovým nástrojem pro zlepšení pracovních podmínek a minimalizaci rizik spojených s pracovními úrazy a onemocněními.

ISO 45001 poskytuje strukturovaný rámec a osvědčené postupy, které umožňují organizacím identifikovat, řídit a snižovat rizika spojená s pracovními podmínkami, a tím zlepšit celkovou bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Získání certifikace ISO 45001 je přístupné pro všechny organizace, bez ohledu na velikost, odvětví či geografickou polohu. Norma je navržena tak, aby byla aplikovatelná a efektivní pro široké spektrum organizací ve všech odvětvích.

-> přečtěte si článek o tom, jak ISO 45001 norma pro řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) reviduje normu OHSAS 18001

Konkrétní příklady požadavků ISO 45001

 • Identifikaci a hodnocení rizik a příležitostí souvisejících s pracovními podmínkami

 • Plánování a implementaci opatření pro minimalizaci rizik a zlepšení BOZP

 • Vytvoření systému sledování a vyhodnocování výkonnosti v oblasti BOZP

 • Zajištění dodržování příslušných právních a regulačních požadavků týkajících se pracovních podmínek

CO VÁM PŘINESE ISO 45001

blu1 .png

Bezpečnější pracovní prostředí

ISO 45001 vám pomůže identifikovat a minimalizovat rizika spojená s pracovními podmínkami, což vede k bezpečnějšímu a zdravějšímu pracovnímu prostředí pro vaše zaměstnance.

blue 2.png

Snížení pracovních úrazů a onemocnění

Implementace této normy pomáhá organizacím minimalizovat počet pracovních úrazů a onemocnění spojených s prací díky přesnějšímu řízení rizik a zlepšené prevenci.

blue 3.png

Zlepšená důvěryhodnost a reputace

Certifikace ISO 45001 poskytuje externí důkaz o vašem závazku k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, což zlepšuje důvěryhodnost vaší organizace ve očích zákazníků, dodavatelů a dalších zúčastněných stran.

blue4.png

Dodržování právních a regulačních požadavků

Norma ISO 45001 vám pomáhá udržovat soulad s příslušnými právními a regulačními požadavky týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, což snižuje riziko pokut a právních sporů

blue 5.png

Zlepšená efektivita a výkonnost

Implementace systému řízení BOZP při práci podle normy ISO 45001 vám umožní lépe řídit a monitorovat vaše procesy, což vede k zlepšené efektivitě a výkonnosti vaší organizace.

Certifikace ISO 45001 je investicí do bezpečnosti, zdraví a úspěchu vaší organizace. Kontaktujte nás a dejte své organizaci konkurenční výhodu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Získání certifikátu

Nezávislé ověření (certifikační audit) dle globálně uznávaného standardu je to, co potřebuje. Využijte získaný certifikát ISO 9001 nejen jako kvalitního marketingového nástroje, ale jako startovní čáru pro zlepšování efektivnosti všech Vašich procesů. A nezapomeňte se s novým certifikátem pochlubit 😊!

mvision.jpeg

Garance získání certifikátu

Garantujeme 100% úspěšnost získaní certifikátu

Zavazujeme se, že když neprojdete napoprvé certifikačním auditem vrátíme Vám zpět 100% financí, které jste nám v rámci zavádění zaplatili nebo Vás znovu zdarma připravíme k úspěšné certifikaci.

A k tomu se zavazujeme přímo ve smlouvě.

Certifikat.png

KROKY K ZÍSKÁNÍ CERTIFIKÁTU ISO 45001

1. Zavedení ISO 45001

 • na základě Vaší poptávky obdržíte od nás nabídku: cena od 19 900,- Kč bez DPH (příklad
  mini firma)

 • termín záleží na Vašich požadavcích (zvládneme ISO zavést od 14 dnů po několik měsíců

 • dostanete osobního odborného konzultanta, ten si s Vámi dohodne fyzické nebo online
  schůzky, a na základě získaných informací připraví na míru dokumentaci k Vaší korektuře
  nebo doplnění 

 • konzultant realizuje i před-certifikačního interní audit, pro Vaši získali jistotu, že je vše
  dotaženo, a že jste připraveni k certifikačnímu auditu

 • konzultant bude přítomen na certifikačním auditu, a bude společně s Vámi obhajovat certifikát

2. Certifikace ISO 45001

 • v naší nabídce obdržíte rovnou i cenu certifikačního auditu, certifikační společnost si můžete
  stanovit sami, nebo dle našeho doporučení.

 • certifikace probíhá ve dvou stupních, u malých společností v rámci jednoho dne, a provádí ho
  nezávislý certifikační auditor

 • výsledkem auditu bude Zpráva z certifikačního auditu 1. a 2: stupně, na základě které
  proběhne přezkoumání práce certifikačního auditora 

 • akreditovaný certifikační orgán vystaví Certifikát ISO 45001 s platností na 3 roky

 • každý rok probíhají tzv. dozorové audity a po třech letech audit Re-certifikační, při němž
  dochází opět k vystavení nového certifikátu na další tři roky

3. Udržování ISO 45001

 • v mezidobí mezi jednotlivými audity (certifikačním, 1. dozorovým, 2. dozorovým a re-
  certifikačním) musí společnost realizovat tzv. interní audity, které se řídí normou ISO 19011

 • dva způsoby, jak interní audity realizovat: 

1) buď budete s naší prací spokojení, a využijte našich služeb i nadále ve formě udržování
(provádění interních auditů a dalších služeb s udržováním spojených, jako je naše účast na
dozorových auditech, pomoc při zpracování Zprávy z přezkoumání, aktualizace norem a pod.)

2) nebo si můžete interní audity realizovat sami, na základě vyškolených vlastních interních
auditů (školení jsme schopni zajistit

bottom of page