CERTIFIKACE ISO NOREM

Získání certifikátu je pro každého startovní čára, ne cíl, jak se často lidé domnívají.

A co je cílem? Řízená společnost, která se dokáže zlepšovat.

Přejeme všem společnostem nejen dobrý start, ale hlavně správné rozložení sil na cestě k cíli.

Certifikace je přirozeným završením zavádění ISO norem. Certifikační audit, aby byl skutečně právoplatný, musí být realizován akreditovaným certifikačním orgánem. Těchto je na trhu v ČR cca 85. Ne všechny mají ale ve Vašem oboru akreditaci, proto vybírejte pečlivě.

 

Certifikačním auditem bude prověřen Váš zavedený systém, zda odpovídá požadavkům organizace, právním a legislativním požadavkům a požadavkům daných ISO norem. Správný certifikační auditor vždy hledá shodu s danými požadavky. Nehledá chyby a neshody.

 

Certifikační audit je realizován zpravidla v rámci 1 dne, u větších společností to může být i týden. Záleží také na počtu certifikačních auditorů. 

Ceny certifikačních auditů jsou stanoveny na základě počtu pracovníků, počtu provozoven a druhu činnosti dané organizace, a samozřejmě i počtu zavedených norem.

 

Pro příklad uvádíme cenu certifikačních auditů pro společnosti  o 1 - 3 pracovnících, jedné provozovně, jedné činnosti: ceny se pohybují od 16 900,- Kč bez DPH/certifikační audit

 

 • Chcete stanovit cenu certifikačního auditu ve Vaší organizaci?

 • Odpovíme do 24 hodin nejdéle. 

 • Máte nějaké dotazy k procesu certifikaci? Napište nám: info@m-vision.cz.     

 

Každý certifikát ISO má platnost 3 roky, po 3 letech musí být provedena recertifikace, a vydán nový certifikát opět na dobu dalších 3 let. Ceny recertifikačních auditů jsou cca ve výši 75 % cen certifikačních auditů.

 

V mezidobí - po prvním a druhém roce od certifikace musí proběhnout tzv. dozorový audit. Dozorový audit je tedy 1. (po 1. roce od certifikace) a 2. (po 2. roce od certifikace). Ceny těchto dozorových auditů se pohybují cca ve výši 50 % cen certifikačních auditů.

 

Na certifikačním, dozorových i recertifikačních auditech jsme pro Vás přítomni po celou dobu auditu zdarma (pokud s ními máte smlouvu na udržování systému - provádění interních auditů).

 

Pomůžeme Vám s výběrem certifikační společnosti tak, aby přesně odpovídala Vaší činnosti, byla známá ve Vašem oboru, audit byl realizován za přátelské atmosféry, a přinesl Vám i přidanou hodnotu. 

 

Spolupracujeme na české trhu se všemi certifikačními orgány. Výběr je na Vás. Na nás je doporučení.

Certifikační společnosti

ISO normy nemají statut zákona platného pro všechny společnosti. Zájemci o certifikaci se dobrovolně zavazují požadavky norem plnit a tím prokazovat svoji připravenost poskytovat klientům a zákazníkům ty nejlepší služby, které od nich očekávají. Systém ISO norem je moudře nastavený tak, že je nově přistupující společnost prověřována při certifikačním auditu a následně ještě po 2 roky jedním dozorovým auditem ročně. Tím je garantována vysoká kvalita celého systému ISO norem a působení na společnosti do něj zapojených. Certifikační společnost poskytuje svoje služby na základě akreditace ČIA, tedy Českého institutu pro akreditaci.  Při akreditaci prokazuje certifikační společnost svoji odbornou způsobilost k provádění auditů a vydávání certifikátů.

 

Co může Vaše společnost očekávat od certifikačního auditora?

 1. Znalosti ISO norem

 2. Oborovou praxi a široké zkušenosti

 3. Korektní jednání 

 4. Provedení auditů, hledání shody s požadavky normy 

 5. Předložení cílů auditu

 6. Předložení programu auditu

 7. Zvolení vhodné metody hodnocení

 8. Sestavení auditního týmu

 9. Seznámení s výsledkem auditu při jeho zakončení

 10. Vypracování podrobné auditní zprávy

Společnost M vision se zaměřuje na spolupráci s certifikačními orgány, které mají vysoké renomé, poskytují kvalitní služby a postupují při auditech eticky. Naše práce obstojí u každé certifikační společnosti, proto vždy respektujeme výběr certifikační společnosti klientem.

Naše dokumentace na novou revidovanou normu ISO 9001 a 14001 získaly Ocenění "Nejlepší dokumentace roku". Ocenění bylo uděleno certifikačními auditory (kritériem hodnocení byla přehlednost dokumentace, srozumitelnost, provázaný systém, jednoduchost, systémové řešení, úprava a design dokumentace, celistvost a úplnost dokumentace). Velice si tohoto ocenění vážíme.

 
 

SPOJTE SE S NÁMI

Doručovací adresa 

PODNIKEJTE S NÁMI

DIČ: CZ6752271152, IČ: 75351056

Číslo účtu: 4674241001/5500

 Dolany 498,

783 16 Olomouc

 Ing. Marcela Štegrová

M Vision

©2017 by M Vision. Proudly created with love.