top of page
New York Office

CERTIFIKACE ISO NOREM

Získání certifikátu je pro každého startovní čára, ne cíl, jak se často lidé domnívají.

A co je cílem? Řízená společnost, která se dokáže zlepšovat.

Přejeme všem společnostem nejen dobrý start, ale hlavně správné rozložení sil na cestě k cíli.

CO JE TO CERTIFIKACE 

Certifikace je přirozeným završením zavádění ISO norem. Certifikační audit, aby byl skutečně právoplatný, musí být realizován akreditovaným certifikačním orgánem. 

 

Certifikačním auditem bude prověřen Váš zavedený systém, zda odpovídá požadavkům organizace, právním a legislativním požadavkům a požadavkům daných ISO norem. Správný certifikační auditor vždy hledá shodu s danými požadavky. Nehledá chyby a neshody.

CENA 

Certifikační audit je realizován zpravidla v rámci 1 dne, u větších společností to může být i týden. Záleží také na počtu certifikačních auditorů. 

Ceny certifikačních auditů jsou stanoveny na základě počtu pracovníků, počtu provozoven a druhu činnosti dané organizace, a samozřejmě i počtu zavedených norem.

 

Pro příklad uvádíme cenu certifikačních auditů pro společnosti  o 1 - 3 pracovnících, jedné provozovně, jedné činnosti: ceny se pohybují od 19 900,- Kč bez DPH/certifikační audit. 

 

Chcete stanovit cenu certifikačního auditu ve Vaší organizaci?​ Odpovíme do 24 hodin nejdéle. ​

JAK TO FUNGUJE A DOBA PLATNOSTI

Každý certifikát ISO má platnost 3 roky, po 3 letech musí být provedena recertifikace, a vydán nový certifikát opět na dobu dalších 3 let. Ceny recertifikačních auditů jsou cca ve výši 75 % cen certifikačních auditů.

 

 • V mezidobí - po prvním a druhém roce od certifikace musí proběhnout tzv. dozorový audit. Dozorový audit je tedy 1. (po 1. roce od certifikace) a 2. (po 2. roce od certifikace). Ceny těchto dozorových auditů se pohybují cca ve výši 50 % cen certifikačních auditů.

 

 • Na certifikačním, dozorových i recertifikačních auditech jsme pro Vás přítomni po celou dobu auditu zdarma (pokud s námi máte smlouvu na udržování systému - provádění interních auditů).

 

Pomůžeme Vám s výběrem certifikační společnosti tak, aby přesně odpovídala Vaší činnosti, audit byl realizován za přátelské atmosféry, a přinesl Vám i přidanou hodnotu. 

Spolupracujeme na české trhu se všemi certifikačními orgány. Výběr je na Vás. Na nás je doporučení.

JSME TU PRO VÁS

S Vámi vybranou certifikační společností vše domluvíme, zajistíme termín a veškeré potřebné dokumenty za Vás vyplníme

 • Váš osobní konzultant je přítomen na certifikačním auditu a „bojuje za Vás“ až do cíle:)

CERTIFIKAČNÍ SPOLEČNOSTI

Společnost M vision se zaměřuje na spolupráci s certifikačními orgány, které mají vysoké renomé, poskytují kvalitní služby a postupují při auditech eticky. Naše práce obstojí u každé certifikační společnosti, proto vždy respektujeme výběr certifikační společnosti klientem.

Naše dokumentace na novou revidovanou normu ISO 9001 a 14001 získaly Ocenění "Nejlepší dokumentace roku". Ocenění bylo uděleno certifikačními auditory (kritériem hodnocení byla přehlednost dokumentace, srozumitelnost, provázaný systém, jednoduchost, systémové řešení, úprava a design dokumentace, celistvost a úplnost dokumentace). Velice si tohoto ocenění vážíme.

Co může Vaše společnost očekávat od certifikačního auditora?

 1. Znalosti ISO norem

 2. Oborovou praxi a široké zkušenosti

 3. Korektní jednání 

 4. Provedení auditů, hledání shody s požadavky normy 

 5. Předložení cílů auditu

 6. Předložení programu auditu

 7. Zvolení vhodné metody hodnocení

 8. Sestavení auditního týmu

 9. Seznámení s výsledkem auditu při jeho zakončení

 10. Vypracování podrobné auditní zprávy

ISO normy nemají statut zákona platného pro všechny společnosti. Zájemci o certifikaci se dobrovolně zavazují požadavky norem plnit a tím prokazovat svoji připravenost poskytovat klientům a zákazníkům ty nejlepší služby, které od nich očekávají. Systém ISO norem je moudře nastavený tak, že je nově přistupující společnost prověřována při certifikačním auditu a následně ještě po 2 roky jedním dozorovým auditem ročně. Tím je garantována vysoká kvalita celého systému ISO norem a působení na společnosti do něj zapojených. Certifikační společnost poskytuje svoje služby na základě akreditace ČIA, tedy Českého institutu pro akreditaci.  Při akreditaci prokazuje certifikační společnost svoji odbornou způsobilost k provádění auditů a vydávání certifikátů.

NAŠE DALŠÍ SLUŽBY

Dát Prezentace

ZAVEDENÍ ISO NOREM 

ISO normy Vám pomohou zjednodušit a zefektivnit procesy, které vytváří hodnotu pro klienta. Díky nim umožníte ve Vaší společnosti zavedení rychlých změn a inovací.

Digitální Work

INTERNÍ AUDIT ISO NOREM

ISO normy, aby byly skutečně efektivní, se musí udržovat. Tak jak se mění Vaše organizace, tak se musí aktualizovat všechny procesy. Interním auditem odhalíte nedostatky v dokumentaci i praxi.

Na schůzce

ŠKOLENÍ A KURZY

Vzdělávání je základním kamenem úspěchu. Znalosti a informace jsou tím, co Vás žene kupředu. Pracujte na sobě a na svých zaměstnancích. Vzdělání je nejlepší investice jakou můžete udělat.

bottom of page