ZAVEDENÍ ISO NOREM

Nabízíme cestu - "misi" - určování směru, kterým se Vaše společnost může s námi ubírat za  vysněným úspěchem - za Vaší "vizí". Od toho je i odvozený název naší společnosti M (mise) - Vision (vize).

 

Postup při zavádění ISO norem

Každé společnosti je přidělen její "vlastní konzultant". Na schůzky jezdíme za Vámi. Konzultant Vás nejdříve poslouchá, zjišťuje Vaše potřeby, a seznamuje se se společností. Snaží se prověřit naplnění všech legislativních požadavků, které se dané společnosti týkají, s cílem najít shodu, případně napravit nedostatky. Po té Vám postupně vysvětlí požadavky dané normy, rozkryje cesty, jak se k požadavkům dopracovat, nechá na vás výběr cesty, a společně se Vámi vše realizuje.

                                                                                                                                              

                                                                                                                                          

Mob: 733 397 087

Tel: 585 155 516

Naše dokumentace na novou revidovanou normu ISO 9001 a 14001 získaly Ocenění "Nejlepší dokumentace roku". Ocenění bylo uděleno certifikačními auditory (kritériem hodnocení byla přehlednost dokumentace, srozumitelnost, provázaný systém, jednoduchost, systémové řešení, úprava a design dokumentace, celistvost a úplnost dokumentace). Velice si tohoto ocenění vážíme. Zavedením ISO začnu více plánovat, realizovat, kontrolovat, analyzovat, příjímat opatření a tím zlepšovat.

ISO = managementy systémů řízení se mohou zavádět ve společnostech a firmách jakékoliv velikosti, jakéhokoliv oboru, v jakékoliv zemi na světě. 

Proč ISO?

Ve společnostech je "systém řízení" a "cesty" popsán jen v hlavách majitelů a nebo pracovníků. Společnost sice funguje na trhu , ale nemá možnost růst, vydělávat více a efektivně, vize jsou jen v myšlenkách, které nejsou sdělovány ostatním pracovníkům.

ISO je důkaz schopnosti dlouhodobě splnit požadavky zákazníka, ISO je velmi častých požadavkem právě ze strany zákazníků.

Jedná se o zvýšení image firmy, zviditelnění, je to marketingový nástroj. Jedná se o nástroj na zvýšení konkurenceschopnosti. Je to častý požadavek v dodatelském řetězci.

ISO je důkaz, že jsem v souladu se všemi právními předpisy v dané zemi.

Ve společnosti všichni nejdou jednotnou cestou, a při růstu společnosti a větším náboru pracovníků je najednou společnost neřízená,  "nůžky se začínají rozvírat", majitelé se snaží vše zvládnout sami a místo růstu se dostaví stagnace, přetíženost, společnosti jsou závislé na jednom nebo pár jedincích. 

ISO je to velice častý požadavek ve výběrových řízeních.

ISO je krokem k efektivnímu fungování společnosti. ISO je to nástroj k odhalování nedostatků a rezerv.

Mob: 733 397 087

Tel: 585 155 516

Něco málo z historie ISO

Mezinárodní organizace pro normalizaci (anglicky International Organization for Standardization), označovaná jako ISO, je světovou federací národních normalizačních organizací se sídlem v Ženevě. Byla založena v roce 1947.

Je častým omylem považovat ISO za zkratku z anglického názvu. Ve skutečnosti je odvozeno od řeckého slova iσος (isos), znamenající stejný a odkazující na cíl organizace – standardizaci.

V současnosti existuje více než 13 000 norem ISO.

 

Technické práce zabezpečuje 188 technických komisí (TC), 55 046 subkomisí (SC) a 2 224 175 pracovních skupin (WG) . Na pracích technických komisí je možno se podílet jako aktivní členové (P–členové – participating members), kteří mají povinnost účastnit se zasedání a hlasovat k dokumentům, nebo jako pozorovatelé (O–členové – observer members), kteří dostávají pracovní dokumenty a mají právo, nikoliv povinnost účastnit se zasedání a hlasovat.

Cena

Systém tvorby ceny máme podobný jako certifikační organizace. Cenu za naše služby odvozujeme od počtu zaměstnanců na trvalý pracovní poměr. Cena dále závisí na rozsahu prací, tedy počtu zaváděných ISO norem, dále na počtu provozoven a druhu činnosti dané společnosti.

Pro příklad uvádíme naši cenu za zavedení pro společnosti o velikosti

1-3 zaměstnanců, 1 provozovna, 1 činnost, a to zavedení 1 normy ISO 9001: cena 19 900,- Kč bez DPH

V procesu zavádění systémů poskytujeme slevy při implementaci více norem současně, při částečně rozpracovaném nebo částečně již zavedeném systému, při aktualizaci zastaralé nebo nefunkční dokumentace.

Naše akce: Sleva 50 % na druhou zaváděnou normu, 80 % na třetí zaváděnou normu. Ke každé zaváděné normě nebo souboru více norem, si můžete zvolit zavedení jedné z těchto norem úplně ZDARMA: ISO 21500 nebo ISO 31000.

Zdarma je u nás samozřejmostí účast na dozorových a re-certifikačních auditech v případě, že ve společnosti provádíme alespoň 2 interní audity ročně. Zdarma mají všichni naši klienti celoroční mailové, telefonické nebo konferenční poradenství. U nás neplatíte ani za provádění změn a revizí dokumentace v případě změny normy, vše zařídíme v rámci smlouvy na udržování našim klientům zdarma.

Automaticky zdarma Vám poskytneme při zavádění nebo udržování servis – komunikaci s certifikační organizací, vyžádáme pro Vás nabídky od certifikačních organizací, a to za tu nejlepší výhodnou cenu, kterou od dané společnosti na trhu můžete získat. Vy si je vyberete ze zpracovaných nabídek.

Pošlete nám poptávku, co nejdříve se s Vámi spojíme.

 

                                                                                                                                             

 

 

Celkovou částku na zavádění, uvedenou ve smlouvě, která je odvislá od počtu zaměstnanců v trvalém pracovním poměru a počtu provozoven a případně činnosti, kterou chcete certifikovat, Vám rozdělíme do dílčích plateb po celou dobu zavádění. Délku zavádění si stanovíte vy sami.

Nechceme předem od Vás platit žádné zálohy. Tak jak bude přibývat práce, tak budeme jednou měsíčně fakturovat, nad svými výdaji tak budete mít přehled, a platíte jen za odvedenou práci.

                                                                                                                                 

     

Garance získání certifikátu

Garantujeme úspěšnost získaní certifikátu. A k tomu se zavazujeme přímo ve smlouvě. Zavazujeme se, že když neprojdete napoprvé certifikačním auditem vrátíme Vám zpět finance, které jste nám vrámci zavádění zaplatili.

ISO na splátky

Mob: 733 397 087

Tel: 585 155 516

Mob: 733 397 087

Tel: 585 155 516

 
 
 
 

Naši klienti nám dokáží již odpovídat na tyto otázky bez zbytečného hledání a tápání. Dokážete to i Vy?

Zkuste si sami odpovědět na tyto otázky:

  1. Kdy má společnost školení BOZP a kdo všechno na něj musí z pracovníků jít?

  2. Kdo školení provádí a kde je kontakt na školitele?

  3. Kolik potřebuji peněz na chod společnosti na příští rok?

  4. Kolik měla naše společnost reklamací za uplynulé období?

  5. Kolik reklamací je vyřízených a kolik z nich je v reklamačním řízení?

  6. Kdy mají naše služební vozy STK kontrolu?

  7. Kolik jsem měl poptávek v minulém roce a jaká je jejich úspěšnost realizování?

  8. Byla moje ukončená zakázka zisková a s jakou výší zisku? 

  9. Co je motivačním prvkem u každého jednoho mého zaměstnance?

  10. Mám provedené elektro revize na prodlužovací kabely, rychlovarnou konvici, elektrickou vrtačku, ...?

Odpověděli jste si alespoň 2 x NE? Potom je nutné začít uvažovat o zavedení systému!

Nechte si zpracovat nezávaznou nabídku na zavedení zde:

 

 

SPOJTE SE S NÁMI

Doručovací adresa 

PODNIKEJTE S NÁMI

DIČ: CZ6752271152, IČ: 75351056

Číslo účtu: 4674241001/5500

 Dolany 498,

783 16 Olomouc

 Ing. Marcela Štegrová

M Vision

©2017 by M Vision. Proudly created with love.