top of page
Společnost MVision

ZAVEDENÍ ISO NOREM

Vyberte si formu spolupráce, která Vám vyhovuje nejvíce. 

 • osobní schůzky

 • online

 • telefon

 • email

PROČ ISO

 • ISO je marketingovým nástrojem, konkurenční výhodou a Vaším zviditelněním

 • díky ISO máte ve Vaší společnosti kontrolu nad dodržováním všech právních předpisů

 • ISO je častým požadavkem do výběrových řízení a státních zakázek

 • díky ISO se dostanete k lukrativním zákazníkům

 • zjednodušení a zefektivnění Vašich procesů, nástroj pro rychlou aplikaci inovací a změn

 • ISO je důkazem, že Vaše firma funguje správně

 • vhodné pro jakýkoliv obor, jakoukoliv činnost, pro jakoukoliv velikost organizace

mvision.jpeg

Garance získání certifikátu

Garantujeme 100% úspěšnost získaní certifikátu

Zavazujeme se, že když neprojdete napoprvé certifikačním auditem vrátíme Vám zpět 100% financí, které jste nám v rámci zavádění zaplatili nebo Vás znovu zdarma připravíme k úspěšné certifikaci.

A k tomu se zavazujeme přímo ve smlouvě.

Certifikat.png

CENA

Systém tvorby ceny máme podobný jako certifikační organizace. Cenu za naše služby odvozujeme od počtu zaměstnanců na trvalý pracovní poměr. Cena dále závisí na rozsahu prací, tedy počtu zaváděných ISO norem, dále na počtu provozoven a druhu činnosti dané společnosti.

Pro příklad uvádíme naši cenu za zavedení pro společnosti o velikosti

1-3 zaměstnanců, 1 provozovna, obchodní činnost, a to zavedení 1 normy ISO 9001: cena 19 900,- Kč bez DPH. 

V procesu zavádění systémů poskytujeme slevy při implementaci více norem současně, při částečně rozpracovaném nebo částečně již zavedeném systému, při aktualizaci zastaralé nebo nefunkční dokumentace.

 • Zdarma je u nás samozřejmostí účast na certifikačních auditech.
   

 • Zdarma mají všichni naši klienti celoroční mailové, telefonické nebo konferenční poradenství. 
   

 • Zdarma Vám poskytneme při zavádění nebo udržování servis – komunikaci s certifikační organizací, vyžádáme pro Vás nabídky od certifikačních organizací, a to za tu nejlepší výhodnou cenu, kterou od dané společnosti na trhu můžete získat. Vy si je vyberete ze zpracovaných nabídek.

                                                                                                                       

Nechceme předem od Vás platit žádné zálohy. 

ISO NA SPLÁTKY

Celkovou částku na zavádění, uvedenou ve smlouvě, která se odvíjí od počtu zaměstnanců v trvalém pracovním poměru a počtu provozoven a případně činnosti, kterou chcete certifikovat, Vám rozdělíme do dílčích plateb po celou dobu zavádění. Délku zavádění si stanovíte vy sami.

Pošlete nám poptávku, co nejdříve se s Vámi spojíme.       

POSTUP PŘI ZAVEDENÍ ISO NOREM

Každé společnosti je přidělen její "vlastní konzultant".

Konzultant Vás nejdříve poslouchá, zjišťuje Vaše potřeby, a seznamuje se se společností. Snaží se prověřit naplnění všech legislativních požadavků, které se dané společnosti týkají, s cílem najít shodu, případně napravit nedostatky. Po té Vám postupně vysvětlí požadavky dané normy a společně s Vámi vše realizuje.

PŘEHLEDNÁ DOKUMENTACE

Naše dokumentace na novou revidovanou normu ISO 9001 a 14001 získaly Ocenění "Nejlepší dokumentace roku". Ocenění bylo uděleno certifikačními auditory (kritériem hodnocení byla přehlednost dokumentace, srozumitelnost, provázaný systém, jednoduchost, systémové řešení, úprava a design dokumentace, celistvost a úplnost dokumentace). Velice si tohoto ocenění vážíme. 

NAŠE DALŠÍ SLUŽBY

Dát Prezentace

CERTIFIKACE ISO NOREM 

Certifikace je završením celého procesu zavádění.

Je to potvrzení souladu mezi praxí a dokumentací. Úspěšná certifikace je důkazem Vaší i naší dobře odvedené práce.

Digitální Work

INTERNÍ AUDIT ISO NOREM

ISO normy, aby byly skutečně efektivní, se musí udržovat. Tak jak se mění Vaše organizace, tak se musí aktualizovat všechny procesy. Interním auditem odhalíte nedostatky v dokumentaci i praxi.

Na schůzce

ŠKOLENÍ A KURZY

Vzdělávání je základním kamenem úspěchu. Znalosti a informace jsou tím, co Vás žene kupředu. Pracujte na sobě a na svých zaměstnancích. Vzdělání je nejlepší investice jakou můžete udělat.

bottom of page