top of page

Řízení životního prostředí
ISO 14001

ISO 14001:2015 Mezinárodní norma pro řízení Environmentálního systému

CO JE ISO 14001

ISO 14001 je celosvětově uznávaná norma pro systémy environmentálního managementu (EMS), která byla poprvé zveřejněna v roce 1996.

Systém řízení životního prostředí ISO 14001 je pro Vás a Vaši společnost nástrojem k naplnění a zajištění ochrany životního prostředí pro současnou, ale i budoucí generaci. 

 

Cílem požadavků této normy je zajistit, aby společnosti trvale podporovaly svou provozní ochranu životního prostředí, stanovily si vlastní cíle pro její realizaci a snižovaly negativní dopady své podnikatelské činnosti na životní prostředí - včetně hodnocení životního cyklu svých výrobků a služeb.

Základní struktura normy je založena na jednotném používání osnov, terminologie a definic. Tímto způsobem lze certifikaci ISO 14001 kombinovat s dalšími certifikovanými normami v integrovaném systému řízení 


Získání certifikátu ISO je možné pro všechny společnosti, bez ohledu na počet zaměstnanců, velikosti obratu, množství dodavatelů a další parametry

Konkrétní příklady požadavků ISO 14001

 • Monitorování environmentálních aspektů

 • Soulad s legislativou v oblasti životního prostředí

 • Školení zaměstnanců a budování povědomí 

 • Stanovení mise a vize společnosti v oblasti ochrany životního prostředí

 • Registr environmentálních aspektů a jejich hodnocení významnosti

CO VÁM PŘINESE ISO 14001

blu1 .png

Budování sociální odpovědnosti vůči udržitelnosti Země

Buďte proaktivní a budujte povědomí o ochraně životního prostředí, a snížení spotřeby přírodních zdrojů, o obnovu krajiny, budujte lepší a smysluplnější svět pro naše děti a pro budoucnost. 

blue 2.png

Snížení dopadů na životní prostředí a zvýšení ochrany

Snižte dopady vaší organizace na životní prostředí, odhalte příležitosti k úsporám, zlepšete celkovou efektivitu využívání přírodních zdrojů

blue 3.png

Zlepšené vztahy se zúčastněnými stranami

Zlepšete vnímání Vaší společnosti u svých pracovníků, zákazníků a dodavatelů a dalších zainteresovaných stran.                                                              Nedílným přínosem ISO 14001 je získání konkurenční výhody a dobré pověsti.

blue4.png

Soulad s právními předpisy

Pochopíte, jak zákonné a regulační požadavky ovlivňují Vaši organizaci a Vaše zákazníky v oblasti environmentu. Společně naplníme všechny požadavky jednotlivých nařízení a předpisů.

blue 5.png

Snižte rizika a využívejte příležitostí 

Vyšší konzistence a sledovatelnost aspektů životního prostředí znamená, že se vyhnete problémům snadno, a dokážete je napravit.

Společně identifikujeme rizika a příležitosti v oblasti environmentu, a na těchto budeme pracovat

blue 6.png

Schopnost získat více zakázek

Zadávací specifikace výběrových řízení často vyžadují certifikaci jako podmínku spolupráce. 

Certifikace otevírá dveře novým příležitostem.                                                           

Certifikací ISO 14001 posílíte své pozice jak u stávajících, tak i u nových zákazníků, kteří získají větší důvěru s Vámi spolupracovat a nakupovat u Vás výrobky a služby.      

Získání certifikátu

Nezávislé ověření (certifikační audit) dle globálně uznávaného standardu je to, co potřebujete. Využijte získaný certifikát ISO 14001 nejen jako kvalitní marketingový nástroj, ale i důkaz, že to s naší planetou myslíte vážně.

Tak se s ním pochlubte 😊!

mvision.jpeg

Garance získání certifikátu

Garantujeme 100% úspěšnost získaní certifikátu

Zavazujeme se, že když neprojdete napoprvé certifikačním auditem vrátíme Vám zpět 100% financí, které jste nám v rámci zavádění zaplatili nebo Vás znovu zdarma připravíme k úspěšné certifikaci.

A k tomu se zavazujeme přímo ve smlouvě.

Certifikat.png

KROKY K ZÍSKÁNÍ ISO 14001

1. Zavedení ISO 14001

 • na základě Vaší poptávky obdržíte naši nabídku: cena od 22 900,- Kč bez DPH (příklad ceny
  pro mini firmu)

 • máme pro Vás zvýhodněné ceny při současné implementaci normy ISO 14001 s normou 9001, případně dalšími normami.

 • termín zavedení záleží na Vašich požadavcích (od 21 dnů po několik měsíců)

 • dostanete osobního odborného konzultanta, ten si s Vámi dohodne fyzické nebo online schůzky, a na základě získaných informací připraví na míru dokumentaci k Vaší korektuře nebo doplnění. 

 • konzultant realizuje i před-certifikační interní audit, aby jste získali jistotu, že je vše dotaženo, a že jste připraveni k certifikačnímu auditu

 • konzultant bude přítomen na certifikačním auditu, a bude společně s Vámi obhajovat certifikát

2. Certifikace ISO 14001

 • v naší nabídce obdržíte rovnou i cenu certifikačního auditu. Certifikační společnost si můžete stanovit sami, nebo dle našeho doporučení.

 • certifikace probíhá ve dvou stupních, u malých společností v rámci jednoho dne, a provádí ho
  nezávislý certifikační auditor

 • výsledkem auditu bude Zpráva z certifikačního auditu 1. a 2. stupně, na základě které proběhne přezkoumání práce certifikačního auditora 

 • akreditovaný certifikační orgán vystaví Certifikát ISO 14001 s platností na 3 roky.

 • každý rok probíhají tzv. dozorové audity a po třech letech audit Re-certifikační, při němž dochází opět k vystavení nového certifikátu na další tři roky

 • ISO 14001 můžete integrovat s dalšími normami, nejčastěji s normou ISO 9001, v případě integrace získáte cenové výhodné nabídky i od certifikačních společností.

3. Udržování ISO 14001

 • v mezidobí mezi jednotlivými audity (certifikačním, 1. dozorovým, 2. dozorovým a re-certifikačním) musí společnost realizovat tzv. interní audity, které se řídí normou ISO 19011

 • máte dva způsoby, jak interní audity realizovat: 

  • buď budete s naší prací spokojení, a využijte našich služeb i nadále ve formě udržování (provádění interních auditů a dalších služeb s udržováním spojených, jako je naše účast na dozorových auditech, pomoc při zpracování Zprávy z přezkoumání, aktualizace norem a pod.)

  • nebo si můžete interní audity realizovat sami, na základě vyškolených vlastních interních
   auditů (školení jsme schopni zajistit)

Kroky k získání ISO 14001
bottom of page