ISO 14001

ISO 14001 popisuje management environmentu – systém řízení životního prostředí. Tak jako se má každá kniha číst od začátku, i normy předpokládají, že společnosti budou takto postupovat. Není problém zavádět jen normu ISO 14001 samotnou, ale není běžné, aby společnost měla certifikovanou jen normu 14001. Většinou je předpokladem to, že již máte zavedenou normu ISO 9001. Norma ISO 14001 je plná legislativních požadavků v oblasti životního prostředí, z oblasti prevence havárii, je o vztahu společnosti k životnímu prostředí, nalezení environmentálních aspektů a určení opatření k odstranění dopadů na životní prostředí. Vzniká zde otázka “Proč zavádět něco, co je již stanoveno zákonem“. Byl jsem dlouhou dobu zastáncem, že normu ISO 14001 musí získat každá společnost na našem trhu, protože “neznalost zákona neomlouvá”.

Jejím principem je i dokázat své zaměstnance naučit správně třídit odpady a chovat se ekologicky. Firemní kultura společnosti je přece vizitkou. Když se bude zaměstnanec chovat v práci ekologicky, dokáže to přenášet i na své soukromé návyky, a zde bych viděl obrovský potenciál této normy. Znám spoustu názorů, které říkají “ proč bych třídil, když se vše sveze na jednu skládku”. Toto je jen omluva sama sebe a tento člověk neví a nezná o čem je skládka a recyklace odpadu. Proto u této normy platí, začni sám u sebe a snaž se ukázat správný směr.

Ekologie je v dnešní době “IN” a konstatuji, že chovat se šetrně (ekologicky) k přírodě je pro naši generaci nezbytné. Náš tým cítí, že zavedení normy ISO 14001 je vlastně povinnost každé firmy a proto byl na našich stránkách publikován  eBook “Jak si sami a zdarma zavést ISO 14001 v 14 dnech”.  Vím, jak je těžké naplnit zákony, a v životním prostředí obzvlášť, když vezmu v úvahu přes 1400 zákonů a vyhlášek. Proto jsme vám zavádění ISO 14001 chtěli co nejlépe, jednoduše a srozumitelně, přinést, proto vznikl eBook. Hodně úspěchů při zavádění!

SPOJTE SE S NÁMI

Doručovací adresa 

PODNIKEJTE S NÁMI

DIČ: CZ6752271152, IČ: 75351056

Číslo účtu: 4674241001/5500

 Dolany 498,

783 16 Olomouc

 Ing. Marcela Štegrová

M Vision

©2017 by M Vision. Proudly created with love.