Řízení životního prostředí


ISO 14001

___________________


ISO 14001:2015 Mezinárodní norma pro řízení
Environmentálního systému

ISO 14001 popisuje management environmentu – systém řízení životního prostředí. Tak jako se má každá kniha číst od začátku, i normy předpokládají, že společnosti budou takto postupovat. Není problém zavádět jen normu ISO 14001 samotnou, ale není běžné, aby společnost měla certifikovanou jen normu 14001. Většinou je předpokladem to, že již máte zavedenou normu ISO 9001. Norma ISO 14001není plná legislativních požadavků v oblasti životního prostředí, z oblasti prevence havárii, je o vztahu společnosti k životnímu prostředí, tyto legislativní a právní předpoklady jsou povinností ze zákona, a měla by je splňovat každá společnost ještě před zavedením ISO 14001. Norma ISO 14001 je rozšířením právních a jiných požadavků o nalezení environmentálních aspektů, a určení opatření k odstranění dopadů na životní prostředí, o postupy řešení krizových situací, o oblast udržitelnosti společnosti, osobní růst zaměstnanců a spolupracovníků a budování povědomí o nutnosti ochrany životního prostředí, a to nejen ve společnosti, která se rozhodne ISO 14001 zavádět, ale také v širokém okolí této společnosti, tj. má dopad na dodavatele, zákazníky, a všechny zainteresované strany. 

Jejím principem je nejen správně třídit odpady a chovat se ekologicky, ale šířit tyto myšlenky v celém svém okolí. Firemní kultura společnosti je vizitkou. Když se bude zaměstnanec chovat v práci ekologicky, dokáže to přenášet i na své soukromé návyky, na své děti, na své sousedy,...

Ekologické chování a udržitelný život je v dnešní době nutností a nezbytností.