ISO = zjednodušení a zefektivnění Vašich procesů, nástroj pro rychlou aplikaci inovací a změn, ISO je vstřícným a pozitivním krokem k uspokojení potřeb zákazníka, ISO je pro jakýkoliv obor, jakoukoliv činnost, pro jakoukoliv velikost organizace. ISO je pro všechny! Vyberte si z velké škály ISO norem, které přesně bude odpovídat Vašim požadavkům a požadavkům Vašich zákazníků.

ISO 9001

ISO norma 9001 se zabývá měřením a monitorováním výkonnosti procesů, komunikace se zákazníky, hodnocením dodavatelů či interními audity.

Norma ISO 14001 stanovuje enviromentální politiku. Norma sleduje vliv firemní činnosti s dopadem na životní prostředí.

ISO 14001

OHSAS 18001

Norma OHSAS 18001 definuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zvyšuje povědomí zaměstnanců o bezpečnosti práce.

Norma IEC 27001 definuje bezpečnost informací a ochranu osobních údajů. Certifikát je vhodný pro společnosti pracující s informacemi.

IEC 27001

TS 16949

Norma ISO/TS 16949 specifikuje požadavky na systém managementu kvality výrobců pro automobilový průmysl. Základem je ISO 9001 doplněné o zvláštní požadavky.

ISO norma SA 8000 upravuje pracovní podmínky zaměstnanců a udržuje zásady společenské odpovědnosti.

SA 8000

ISO 22000

ISO 22000 specifikuje požadavky na systém managementu bezpečnosti potravin od výrobců krmiv, prvovýrobců přes výrobce potravin, dopravce, provozovatele skladů, dodavatele, maloprodejce a stravovací zařízení.

Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů (Hazard Analysis and Critical Control Points, HACCP) ve výrobě potravin je základní nástroj, jak účinně předcházet rizikům ohrožujícím bezpečnost potravin.

HACCP

ISO 13485

ISO 13485 stanovuje požadavky na systémy řízení kvality v případech, kdy společnost potřebuje prokázat svoji schopnost poskytovat zdravotnické prostředky a příslušné služby.

ISO 50001 Systémy managementu hospodaření s energií je celosvětově platná norma pro implementaci a certifikaci systému energetického managementu.

ISO 50001

Systém certifikace SCC (Safety Certificate Contractors) je mezinárodně uznávaný standard, který zahrnuje vysoké požadavky na bezpečnost práce, ochrany zdraví a životního prostředí do jednotného bezpečnostního konceptu.

SCC

FSC

FSC je lesní certifikace, která kontroluje lesy za účelem zjištění zda-li je obhospodařován v souladu s ekologickými, sociálními a majetkovými kritérii.

ISO 21500 je norma v oblasti projektového řízení a poskytuje návod k managementu projektu, který může používat organizace jakéhokoli typu, včetně státních (veřejných), soukromých nebo občanských organizací.

ISO 21500

ISO 31000

ISO 31000 je normou v oblasti řízení rizik, která stanovuje, jak řídit systematickým, transparentním a spolehlivým způsobem různé formy rizik.

ISO 29900 - certifikace kvality ve vzdělávání. Tato norma je určena pro všechny poskytovatele vzdělávání od samostatných trnérů, přes poskytovatele soukromých seminářů, vzdělávacích cyklů, firemních akademií, jazykových škol, autoškol až po univerzity a jiné vysoké školy poskytující celoživotní vzdělávání. 

ISO 29900

ISO 3834-2

ISO 3834-2 je systému managementu kvality při svařování. Vztahuje se na  svařované výrobky, např. svařované konstrukce, svařování na zakázku, výtahy, tlaková, plynová a zdvihací zařízení, nebo u dodavatelů pro automobilový průmysl.