top of page
Nejvíce žádané ISO

Nejvíce žádané ISO normy

ISO 9001

ISO 9001 je standardem pro řízení systému kvality. Cílem je zajištění spokojenosti všech zainteresovaných stran, zvýšení efektivity, snížení chybovosti. získání nástroje pro kontrolu a řízení,.

ISO 14001

ISO 14001 je systémem řízení oblasti životního prostředí.

Cílem je eliminovat vliv dopadů činnosti firmy,  zvýšení ochrany, včetně minimalizace čerpání zdrojů. 

Je to závazek pro budoucnost

ISO 45001

ISO 45001 definuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnost pracovního prostředí. ISO 45001 svým obsahem nahradilo  normu OHSAS 18001.

ISO / IEC 27001

IEC 27001 definuje požadavky na oblast  bezpečnost informací.

Definuje informační, aplikační a fyzická aktiva.

Norma je zaměřená na identifikaci rizik a jejich předcházení.

TISAX

TISAX je požadavkem VDA  v oblasti automotive.

Jedná se zabezpečení  

důvěryhodné a bezpečné výměny informací.

Stupně implementace jsou AL2 nebo AL3

Další ISO normy

Další ISO normy

ISO / TS 16949

Norma specifikuje požadavky na systém managementu kvality výrobců pro automobilový průmysl. Základem je ISO 9001 doplněné o zvláštní požadavky.

ISO 3834-2

Norma je systém managementu kvality při svařování. 

Vztahuje se na svařované výrobky, např. svařované konstrukce, svařování na zakázku, tlaková, plynová a zdvihací zařízení apod.

SA 8000

Norma upravuje pracovní podmínky zaměstnanců a udržuje zásady společenské odpovědnosti.

HACCP

Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů ve výrobě potravin je základní nástroj, jak účinně předcházet rizikům ohrožujícím bezpečnost potravin.

ISO 29900

Je certifikace kvality ve vzdělávání.

 

Tato norma je určena pro všechny poskytovatele vzdělávání

ISO 17100

Vzdělávání je základním kamenem úspěchu. Znalosti a informace jsou tím, co Vás žene 

ISO 50001

Systémy managementu hospodaření s energií je celosvětově platná norma pro implementaci a certifikaci systému energetického managementu.

FSC

Je lesní certifikace, která kontroluje lesy za účelem zjištění zda-li je obhospodařován v souladu s ekologickými, sociálními a majetkovými kritérii.

ISO 22000

Norma specifikuje požadavky na systém managementu bezpečnosti potravin.

ISO 13485

Norma stanovuje požadavky na systémy řízení kvality v případech, kdy společnost potřebuje prokázat svoji schopnost poskytovat zdravotnické prostředky a příslušné služby.

ISO 31000

Norma v oblasti řízení rizik, která stanovuje, jak řídit systematickým, transparentním a spolehlivým způsobem různé formy rizik.

ISO 27701

Vzdělávání je základním kamenem úspěchu. Znalosti a informace jsou tím, co Vás žene 

SCC

Je mezinárodně uznávaný standard, který zahrnuje vysoké požadavky na bezpečnost práce, ochrany zdraví a životního prostředí do jednotného bezpečnostního konceptu.

ISO 21500

Norma v oblasti projektového řízení a poskytuje návod k managementu projektu, který může používat organizace jakéhokoli typu, včetně státních (veřejných), soukromých nebo občanských organizací.

Poptávkový form

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ

bottom of page