top of page

Školení Metrolog

Cíl kurzu: Kompletní příprava na pozici práce Metrologa

 

 • s důrazem na praktickou část, ve které si namodelujete vzorový příklad, a samostatně vytvoříte veškeré potřebné záznamy, která jsou nezbytné v oblasti metrologie vést v organizaci
   

 • a to vše, jak z pohledu zákonných a dalších legislativních požadavků, tak z pohledu normy ISO 9001, kapitoly Monitorovací a měřicí zařízení, a z pohledu ISO 10012 požadavky na procesy měření a měřicí vybavení.


 

Team Meeting
FYZICKÉ ŠKOLENÍ
Místo konání: TELEGRAPH, Olomouc
Datum: 27.2.2024 a 8.3.2024

Cena: 4 990 Kč / 1 účastník
Zveme Vás na fyzické školení, které pořádáme v Olomouci. 
Met komu

Komu je školení určené

 • všem, kteří jsou, nebo budou pověřeni funkce metrologa
   

 • všem, kteří se chtějí seznámit s uvedenou problematikou metrologie a uvažují o práci metrologa, nebo ji vykonávají
   

 • všem, kteří samostatně budou vést interní audity nebo se účastní provádění interních auditů metrologie
   

 • všem z vedení společností a pracovníkům kvality 
   

 •  je určen také poradenským společnostem, interním auditorům, odborným konzultantům, referentům v oblasti ISO norem, představitelům managementu, manažerům kvality, a všem, kteří zavádí nebo udržují normu ISO 9001

PHOTO-2024-01-30-17-11-24_edited.jpg
MARTIN NAGY
Školitel

Školení je uceleným vstupním kurzem pro pozici metrologa v dané organizaci. 

Kurz Vám přinese seznámení s požadavky normy ISO 9001 systém managementu kvality, kapitoly Monitorovací a měřící zařízení. Prohloubení znalostí v oblasti metrologického zákona, a s ním spojených vyhlášek, zákonů, a nařízení vlády.
 

Perfektně Vás na tuto práci připravíme. Na konci školení Vás prověříme praktickou zkouškou a získáte osvědčení o výkonu pozice Metrolog.

Objednejte si školení telefonicky

733 397 087

Met obsah

Obsah školení

 • současný stav zákonů a vyhlášek, nařízení vlády a požadavků platných legislativ v oblasti metrologie propojení s ostatními druhy ISO norem. požadavky na metrologie dle ISO 9001 a požadavky normy ISO 10012
   

 • základní pojmy, povinnosti organizace, základy metrologie organizace, měření a měřidla v organizaci, schéma návaznosti měření a měřidel, kalibrace měřidel, ověření měřidel, zajištění kalibrace a ověření měřidel
   

 • záznamy v metrologii, metrolog organizace, řízení metrologie v systému kvality
   

 • dodavatelé kalibrace a ověření měřidel, metrologický audit, dokumenty pro metrologii
   

 • dotazy a otázky, ukázky konkrétních vzorů naplnění daných požadavků
   

 • závěrečný test formou praktického nácviku, samostatná práce s měřidly, vytvoření seznamu měřidel, jejich rozčlenění, harmonogram kalibrací a ověřování měřidel, vyplnění karty měřidla, provedení kontroly měřicích zařízení
   

 • vyhodnocení závěrečné práce a vydání Osvědčení Metrologa

Časová náročnost školení

 • 09.00 - 10.30: Teoretická část

 • 10.30 - 11.30: Praktická část

 • 11.30 - 12.00: Přestávka

 • 12.00 - 13.00: Test

 • 13.00 – 14.00: Diskuse, dotazy

Met cena

Cena školení

Cena kurzu závisí na počtu přihlášených osob z jedné společnosti:

 • 1 účastník: 4 990 Kč/ 1 osoba

 • 2-3 účastníci: 3 990 Kč/ 1 osoba

 • 4 a více účastníků: 2 990Kč/ 1 osoba

Další informace

Met forma

Místo konání: TELEGRAPH – Meeting Room, 1. patro, Jungmannova 3, Hodolany, 779 00 Olomouc
Datum a čas:

 • 9:00 - 14:00

 • 27.2.2024 a 8.3.2024

Školitel: Martin Nagy

Požadavky pro tento kurz: doporučujeme znalost normy ISO, nebo absolvování školení Manažera kvality, výhodou je praxe v oblasti metrologie

Met formulář

VYPLŇTE PŘIHLÁŠKU NA ŠKOLENÍ METROLOG

bottom of page