Školení Metrolog

Cíl kurzu: Kompletní příprava na pozici práce Metrologa

 

 • s důrazem na praktickou část, ve které si namodelujete vzorový příklad a samostatně vytvoříte veškeré potřebné záznamy, která jsou nezbytné v oblasti metrologie vést v organizaci
   

 • a to vše, jak z pohledu zákonných a dalších legislativních požadavků, tak z pohledu normy ISO 9001, kapitoly Monitorovací a měřicí zařízení


 

Team Meeting
REFERENCE

Na školení se nám nejvíce líbilo, že byly poskytnuty jasné informace a jejich použití v praxi.

 

Školení jasně splnilo svůj účel a připravilo nás na novou normu. Celkově hodnotíme spolupráci s firmou M Vision jako velmi skvělou.

Joppa Logistics  s. r. o.
 

Komu je školení určené

 • všem, kteří jsou, nebo budou pověřeni funkce metrologa
   

 • všem, kteří se chtějí seznámit s uvedenou problematikou metrologie a uvažují o práci metrologa, nebo ji vykonávají
   

 • všem, kteří samostatně budou vést interní audity nebo se účastní provádění interních auditů metrologie
   

 • všem z vedení společností a pracovníkům kvality 
   

 •  je určen také poradenským společnostem, interním auditorům, odborným konzultantům, referentům v oblasti ISO norem, představitelům managementu, manažerům kvality, a všem, kteří zavádí nebo udržují normu ISO 9001

PAVEL ŠVIHLÍK
Garant školení

Školení je uceleným vstupním kurzem pro pozici metrologa v dané organizaci. 

Kurz Vám přinese seznámení s požadavky normy ISO 9001 systém managementu kvality, kapitoly Monitorovací a měřící zařízení. Prohloubení znalostí v oblasti metrologického zákona, a s ním spojených vyhlášek, zákonů, a nařízení vlády.
 

Perfektně Vás na tuto práci připravíme. Na konci školení Vás prověříme praktickou zkouškou a získáte osvědčení o výkonu pozice Metrolog.

Objednejte si školení telefonicky

733 397 087

 

Obsah školení

 • současný stav zákonů a vyhlášek, nařízení vlády a požadavků platných legislativ v oblasti metrologie propojení s ostatními druhy ISO norem. požadavky na metrologie dle ISO 9001 a požadavky normy ISO 17025
   

 • základní pojmy, povinnosti organizace, základy metrologie organizace, měření a měřidla v organizaci, schéma návaznosti měření a měřidel, kalibrace měřidel, ověření měřidel, zajištění kalibrace a ověření měřidel
   

 • záznamy v metrologii, metrolog organizace, řízení metrologie v systému kvality
   

 • dodavatelé kalibrace a ověření měřidel, metrologický audit, dokumenty pro metrologii
   

 • dotazy a otázky, ukázky konkrétních vzorů naplnění daných požadavků
   

 • závěrečný test formou praktického nácviku, samostatná práce s měřidly, vytvoření seznamu měřidel, jejich rozčlenění, harmonogram kalibrací a ověřování měřidel, vyplnění karty měřidla, provedení kontroly měřicích zařízení
   

 • vyhodnocení závěrečné práce a vydání Osvědčení Metrologa

Časová náročnost školení

 • 1. blok: 2 hodiny

 • přestávka: 1/2 hodiny

 • 2. blok: 2 hodiny

 

Cena školení

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Školení Manažer kvality

Norma ISO 9001 je nejrozšířenější normou u našich živnostníků, ve firmách i korporacích.

Proto kurz Manažer kvality je nejvíce navštěvovaný. Právě na něm se seznámíte s celou normou ISO 9001 dopodrobna. 

Školení Interní auditor

Komplexní příprava pro vykonávání pozice Interní auditor.

Z kurzu si odnesete kompletní vzorovou dokumentaci.

Praktická část zaměřená na realizaci skutečného interního auditu včetně samostatné tvorby dokumentace interního auditora.

 • Základní cena kurzu je 3 490 Kč bez DPH/1 os (při účasti minimálně 2 osob)
   

 • Od 4 osob z jedné společnosti je cena stanovena individuálně

Forma školení

 
 1. Přijedeme k Vám do společnosti (k ceně školení se přičte paušální jednorázový náklad za dopravné a cestovní náhrady lektora ve výši 800,- Kč bez DPH)
   

 2. Školení formou online s individuální domluvou termínu

Požadavky pro tento kurz: doporučujeme znalost normy ISO, nebo absolvování školení Manažera kvality, výhodou je praxe v oblasti metrologie

 

DOMLUVTE SI S NÁMI TERMÍN

Po vyplnění formuláře Vás obratem kontaktujeme a společně domluvíme detaily školení.