ISO 9001

Ve společnostech vzniká před zavedením ISO 9001 velký omyl v chápání principu normy “Systém management kvality”. Spousta lidí si myslí, že jde o punc kvality výrobků nebo služeb, což sama sice k tomu nabádá, ale jde o řízení společnosti jako celku, a to včetně všech aspektů, které se společností souvisí, když jsou vně. Jedná se o to, mít nachystaná pravidla a scénáře pro běžné řízení a chod společnosti, pro řešení krizových událostí, mít zavedený systém podpory vzdělávání a růstu zaměstnanců, systém správného řešení reklamací, požadavků zákazníků, brát žertem na své dodavatelské vztahy, systém péče o své zákazníky, systém identifikace příležitostí ve své společnosti, systém monitorování a měření a analýz, ze kterých bude společnost čerpat a stoupat po spirále neustálého zlepšování.

Spousta klientů se na začátku bojí velké administrativní zátěže, přijetí dalšího zaměstnance apod. Je to ale tím, že daná společnost si zvolila takovou poradenskou firmu, která management kvality takto nastavila a popsala. Vždy mějte na paměti, že společnost je Vaše, a když norma ISO 9001 nastavuje nad rámec zákonných požadavků, další jiné nadstandardní požadavky, tak tyto definované normou ISO 9001 jsou jen na Vás, jak si sami nastavíte. My Vám poradíme, jak si je nastavit různými způsoby, ale vy si cestu zvolíte, a to takovou, která bude pro Vás přínosem a bude efektivní a bude odpovídat přesně Vaší společnosti.

Cílem zavedení normy ISO 9001 není certifikát, ale založení základních pravidel a budování správných postupů. Zavedení a certifikace, je jen potvrzení, že společnost si popsala důležité kroky, a že se bude neustále zlepšovat.  To je podstata normy ISO 9001. Jeden spisovatel to popsal slovy “Kdo chvíli stál, stojí opodál”, takže pan Neruda byl vlastně jeden takový poradce. Společnosti by měla brát zavedení normy jako posun na další schůdek. Zavedením normy ISO 9001 získáte nadhled nad společností, získáte přehled o své společnosti, zavedete si systém, který bude efektivní pro Vaši společnost, který bude mít pravidla, taková, jaké vy chcete, systém, který pro Vás bude obrazem toho, co se ve Vaší společnosti děje, jak Vás vidí zákazníci, jak Vás vidí Vaši zaměstnanci a externí spolupracovníci.