ISO 9001

“Co je to ISO 9001?” ….jednoduchá odpověď, “ISO 9001 je popis toho, co děláme”. Ano nic víc, je to jednoduché.

Velký omyl je v chápání názvu normy “Systém management kvality”. Asi pro lepší chápání bych použil název “Systém řízení”. Spousta lidí si myslí, že jde o punc kvality výrobků nebo služeb, což sama norma chce a navádí k tomu, ale jde o řízení společnosti a chápání všech oblastí. Dále jde o zajištění jednotných pravidel, o zastupitelnost zaměstnanců a o další problematiky. Popsal bych to asi tak, že když člověk začal podnikat, byl na to sám a s přirůstajícím úspěchem společnost rostla.

Jste člověk, který je v oboru obrazně řečeno “kovaný”, ale řízení společnosti a nastavení pravidel, je další obor. V tom už převážně podnikatel spoléhá jen na svoje zkušenosti, intuici, a převážně je přesvědčen, že dělá vše v nejlepším duchu. Vždyť tuto společnost vytvořil a zná nejlépe. Ano s posledním konstatováním bych souhlasil, ale chybou se dost často stává, že málokterý majitel si začne sám sobě stanovovat pravidla, aby byl vzorem a aby každý zaměstnanec viděl, že i on má povinnosti a musí dodržovat pravidla. Spousta klientů se na začátku bojí velké administrativní zátěže, přijetí dalšího zaměstnance apod. V tomto souhlasím, ve většině případů jsem se s tímto jevem setkal. Je to ale tím, že to nechala společnost takto nastavit a popsat.

Cílem zavedení normy ISO 9001 není certifikát, ale založení základních pravidel a budování správných postupů. Zavedení a certifikace, je jen potvrzení, že společnost si popsala důležité kroky (v normě je stanoveno základních 6 dokumentovaných postupů, které musí být popsány) a že se bude neustále zlepšovat.  To je podstata normy ISO 9001. Jeden spisovatel to popsal slovy “Kdo chvíli stál, stojí opodál”, takže pan Neruda byl vlastně jeden takový poradce. Proto bych byl rád, kdyby společnosti nebraly skutečnost zavedení normy jako zbytečnou, ale jako posunutí na další schůdek. Mít přehled nad tím, co dělám a zda to mám pro každého jasně definované. Proto vám popřeji při zavádění správný výběr poradce a příjemné poznávání nových oblastí v řízení vaší společnosti.

SPOJTE SE S NÁMI

Doručovací adresa 

PODNIKEJTE S NÁMI

DIČ: CZ6752271152, IČ: 75351056

Číslo účtu: 4674241001/5500

 Dolany 498,

783 16 Olomouc

 Ing. Marcela Štegrová

M Vision

©2017 by M Vision. Proudly created with love.