top of page
Stoh souborů

Řízení kvality
ISO 9001

ISO 9001:2015 Mezinárodní norma 
pro řízení Systému kvality

CO JE ISO 9001

Systém řízení kvality ISO 9001 je nejvyhledávanější normou pro řízení jakosti na světě s více než jeden a půl mililonu certifikovaných společností ve 180 zemích po celém světě.


ISO 9001 nabízí rámec a sadu principů, které zajišťují jednoduchý návod k řízení Vaší společnosti a k získání spokojených zákazníků a dalších investorů.      


Získání certifikátu ISO je možné pro všechny společnosti, bez ohledu na počet zaměstnanců, velikosti obratu, množství dodavatelů a další parametry

Konkrétní příklady požadavků ISO 9001

 • Analýza spokojenosti zákazníků

 • Hodnocení dodavatelů

 • Analýza rizik a příležitostí

 • Stanovení mise a vize společnosti

 • Organizační schéma a matice zastupitelnosti

 • Hodnocení souladu s legislativou apod.

CO VÁM PŘINESE ISO 9001

blu1 .png

Spokojenost zákazníků

Dodávejte produkty, které trvale splňují požadavky zákazníků a služby, které jsou seriózní a lze se na ně spolehnout.

 

Trvale uspokojujte očekávání a požadavky zákazníků a dalších zúčastněné stran. 

blue 2.png

Snížení provozních nákladů

Neustále zlepšujte procesy a výslednou provozní efektivitu, protože to pro Vás znamenají ušetřené peníze. ISO 9001 je základem pro efektivní procesy a rámec pro efektivní pracovníky.

 

Zavedením a certifikací ISO 9001 snížíte pravděpodobnost chyb a plýtvání.

blue 3.png

Zlepšené vztahy se zúčastněnými stranami

Zlepšete vnímání Vaší společnosti u svých pracovníků, zákazníků, dodavatelů a dalších zainteresovaných stran.

 

Nedílným přínosem ISO 9001 je získání konkurenční výhody a dobré pověsti.

blue4.png

Soulad s právními předpisy

Pochopíte, jak zákonné a regulační požadavky ovlivňují Vaši organizaci a Vaše zákazníky.

Ve stále složitějším podnikatelském prostředí je získání certifikátu s celosvětovým uznáním v podnikatelském prostředí deklarací odhodlání Vaší společnosti dodržovat legislativní a jiné další závazky.

blue 5.png

Zlepšete management rizik

Vyšší konzistence a sledovatelnost produktů a služeb znamená, že se vyhnete problémům snadno, a dokážete je napravit.

Společně identifikujeme rizika a příležitosti Vašeho podnikání.

Chcete získat nástroj na systematické vyhodnocování, řízení a kontrolu všech činností společnosti?

blue 6.png

Schopnost získat více obchodů

Zadávací specifikace výběrových řízení často vyžadují certifikaci jako podmínku dodávek. 

Certifikace otevírá dveře novým příležitostem.                                                           

Certifikací ISO 9001 posílíte své pozice jak u stávajících, tak i u nových zákazníků, kteří získají větší důvěru s Vámi spolupracovat a nakupovat u Vás výrobky a služby.      

Získání certifikátu

Nezávislé ověření (certifikační audit) dle globálně uznávaného standardu je to, co potřebuje. Využijte získaný certifikát ISO 9001 nejen jako kvalitního marketingového nástroje, ale jako startovní čáru pro zlepšování efektivnosti všech Vašich procesů. A nezapomeňte se s novým certifikátem pochlubit 😊!

mvision.jpeg

Garance získání certifikátu

Garantujeme 100% úspěšnost získaní certifikátu

Zavazujeme se, že když neprojdete napoprvé certifikačním auditem vrátíme Vám zpět 100% financí, které jste nám v rámci zavádění zaplatili nebo Vás znovu zdarma připravíme k úspěšné certifikaci.

A k tomu se zavazujeme přímo ve smlouvě.

Certifikat.png

KROKY K ZÍSKÁNÍ ISO 9001

1. Zavedení ISO 9001

 • na základě Vaší poptávky obdržíte od nás nabídku: cena od 21 900,- Kč bez DPH (příklad mini firma)

 • termín záleží na Vašich požadavcích (zvládneme ISO zavést od 14 dnů až po několik měsíců)

 • dostanete osobního odborného konzultanta, ten si s Vámi dohodne fyzické nebo online schůzky, a na základě získaných informací připraví na míru dokumentaci k Vaší korektuře nebo doplnění 

 • konzultant realizuje i před-certifikační interní audit, aby jste získali jistotu, že je vše dotaženo, a že jste připraveni k certifikačnímu auditu

 • konzultant bude přítomen na certifikačním auditu, a bude společně s Vámi obhajovat certifikát

2. Certifikace ISO 9001

 • v naší nabídce obdržíte rovnou i cenu certifikačního auditu. Certifikační společnost si můžete stanovit sami, nebo dle našeho doporučení. 

 • certifikace probíhá ve dvou stupních, u malých společností v rámci jednoho dne, a provádí ho nezávislý certifikační auditor

 • výsledkem auditu bude Zpráva z certifikačního auditu 1. a 2. stupně, na základě které proběhne přezkoumání práce certifikačního auditora 

 • akreditovaný certifikační orgán vystaví Certifikát ISO 9001 s platností na 3 roky.

 • každý rok probíhají tzv. dozorové audity a po třech letech audit Re-certifikační, při němž dochází opět k vystavení nového certifikátu na další tři roky

3. Udržování ISO 9001

 • v mezidobí mezi jednotlivými audity (certifikačním, 1. dozorovým, 2. dozorovým a re-certifikačním) musí společnost realizovat tzv. interní audity, které se řídí normou ISO 19011
   

 • máte dva způsoby, jak interní audity realizovat: 

  • buď budete s naší prací spokojení, a využijte našich služeb i nadále ve formě udržování  (provádění interních auditů a dalších služeb s udržováním spojených, jako je naše účast na dozorových auditech, pomoc při zpracování Zprávy z přezkoumání, aktualizace norem a pod.)

  • nebo si můžete interní audity realizovat sami, na základě vyškolených vlastních interních auditů (školení jsme schopni zajistit)

bottom of page