Řízení kvality
ISO 9001

ISO 9001:2015 Mezinárodní norma 
pro řízení Systému kvality

CO JE ISO 9001

Systém řízení kvality ISO 9001 je nejvyhledávanější normou pro řízení jakosti na světě s více než jeden a půl mililonu certifikovaných společností ve 180 zemích po celém světě.


ISO 9001 nabízí rámec a sadu principů, které zajišťují jednoduchý návod k řízení Vaší společnosti a k získání spokojených zákazníků a dalších investorů.      


Získání certifikátu ISO je možné pro všechny společnosti, bez ohledu na počet zaměstnanců, velikosti obratu, množství dodavatelů a další parametry

CO VÁM PŘINESE ISO 9001

Spokojenost zákazníků

Dodávejte produkty, které trvale splňují požadavky zákazníků a služby, které jsou seriózní a lze se na ně spolehnout.

 

Trvale uspokojujte očekávání a požadavky zákazníků a dalších zúčastněné stran. 

Snížení provozních nákladů

Neustále zlepšujte procesy a výslednou provozní efektivitu, protože to pro Vás znamenají ušetřené peníze. ISO 9001 je základem pro efektivní procesy a rámec pro efektivní pracovníky.

 

Zavedením a certifikací ISO 9001 snížíte pravděpodobnost chyb a plýtvání.

Zlepšené vztahy se zúčastněnými stranami

Zlepšete vnímání Vaší společnosti u svých pracovníků, zákazníků, dodavatelů a dalších zainteresovaných stran.

 

Nedílným přínosem ISO 9001 je získání konkurenční výhody a dobré pověsti.

Soulad s právními předpisy

Pochopíte, jak zákonné a regulační požadavky ovlivňují Vaši organizaci a Vaše zákazníky.

Ve stále složitějším podnikatelském prostředí je získání certifikátu s celosvětovým uznáním v podnikatelském prostředí deklarací odhodlání Vaší společnosti dodržovat legislativní a jiné další závazky.

Zlepšete management rizik

Vyšší konzistence a sledovatelnost produktů a služeb znamená, že se vyhnete problémům snadno, a dokážete je napravit.

Společně identifikujeme rizika a příležitosti Vašeho podnikání.

Chcete získat nástroj na systematické vyhodnocování, řízení a kontrolu všech činností společnosti?

Schopnost získat více obchodů

Zadávací specifikace výběrových řízení často vyžadují certifikaci jako podmínku dodávek. 

Certifikace otevírá dveře novým příležitostem.                                                           

Certifikací ISO 9001 posílíte své pozice jak u stávajících, tak i u nových zákazníků, kteří získají větší důvěru s Vámi spolupracovat a nakupovat u Vás výrobky a služby.      

Získání certifikátu

Nezávislé ověření (certifikační audit) dle globálně uznávaného standardu je to, co potřebuje. Využijte získaný certifikát ISO 9001 jako kvalitní marketingový nástroj. Tak se s ním pochlubte 😊!

mvision.jpeg

Garance získání certifikátu

Garantujeme 100% úspěšnost získaní certifikátu

Zavazujeme se, že když neprojdete napoprvé certifikačním auditem vrátíme Vám zpět 100% financí, které jste nám v rámci zavádění zaplatili nebo Vás znovu zdarma připravíme k úspěšné certifikaci.

A k tomu se zavazujeme přímo ve smlouvě.

Certifikat.png

KROKY K ZÍSKÁNÍ ISO 9001

1. Zavedení ISO 9001

 • na základě Vaší poptávky obdržíte naši nabídku: cena od 19 900,- Kč bez DPH (příklad mini firma)

 • termín zavedení zavedení záleží na Vašich požadavcích (od 14 dnů po několik měsíců)

 • dostanete osobního odborného konzultanta, který Vám vše vysvětlí a na základě získaných informací Vám připraví na míru dokumentaci k Vaší korektuře nebo doplnění 

 • konzultant realizuje před-certifikačního interní audit, abyste získali jistotu, že je vše dotaženo a jste připraveni k certifikačnímu auditu

 • konzultant bude přítomen na certifikačním auditu, a bude pohádat obhajovat certifikát, bude součástí Vaší společnosti

2. Certifikace ISO 9001

 • v naší nabídce odbíráte rovnou i cenu certifikačního auditu, dle vašeho výběru certifikační společnosti nebo necháme zpracovat dvě až tři konkurenční nabídky pro Váš výběr.

 • termín certifikace bude dle Vašich požadavků, certifikační audit probíhá u malých společností v rámci jednoho dne a provádí ho nezávislý certifikační auditor

 • výsledkem auditu bude Zpráva z certifikačního auditu 1. a 2: stupně, na základě které proběhne přezkoumání práce certifikačního auditora 

 • akreditovaný certifikační orgán vystaví Certifikát ISO 9001 s platností na 3 roky, každý rok probíhají tzv. Dozorové audity a po třech letech audit Re-certifikační, při němž dochází opět k vystavení nového certifikátu na další tři roky

3. Udržování ISO 9001

 • v mezidobí mezi jednotlivými audity (certifikačním, 1. dozorovým, 2. dozorovým a re-certifikačním) musí společnost realizovat podle normy ISO 9001 tzv. interní audity, které se řídí normou ISO 19011
   

 • máte dvě možnosti a to, buď budete s naší prací spokojení a využijte našich služeb i nadále ve formě udržování (provádění interních auditů a dalších služeb s udržováním spojených, jako je naše účast na dozorových auditech, pomoc při zpracování Zprávy z přezkoumání, aktualizace norem a pod.), nebo si můžete interní audity realizovat sami, na základě vyškolených vlastních interních auditů (školení jsme schopni zajistit)