top of page

NAPSALI O NÁS

Za krásná slova a objektivní hodnocení všem našim klientům děkujeme. 

Jsme hrdí na naši vzájemnou spolupráci. 

Jste pro nás inspirací a motorem k vyšším cílům.

Vážíme si Vás!

Agentura CzechTrade spolupracovala v měsíci srpnu a září 2017 na přepracování dokumentace z normy ISO 9001:2008 na normu ISO 9001:2015 se společností  M Vision, jmenovitě s Marcelou Štegrovou.  Byli jsme se spoluprací spokojeni, dokumentace byla přepracována dle pokynů paní Štegrové dle požadavků normy, a to s ohledem na naše potřeby. Interní audit, který nám společnost provedla byl tak bez neshod. Výsledek spolupráce byl prověřen o měsíc později re-certifikačním auditem. Děkuji tímto za spolupráci.  

 

- Ing. Lenka Sokoltová, MBA, Czech Trade - Česká agentura na podporu obchodu


Dne 10.10. 2017 proběhlo v naší firmě školení na Revizi ISO 9001:2015. Školitele pan Josef Štegra hodnotíme na 1 s hvězdičkou. Na školení se nám nejvíce líbilo, že byly poskytnuty jasné informace a jejich použití v praxi. Školení jasně splnilo svůj účel a připravilo nás na novou normu. Celkově hodnotíme spolupráci s firmou M Vision jako velmi skvělou.

 

- Bc. Ivana Jurášová, Joppa Logistics  s. r. o.

Se společností M Vision začínáme právě spolupráci, 5.10. bylo provedeno školení, začátek spolupráce hodnotíme velice kladně. Školení bylo stručné a odborné, výstižné, zaměřeno na konkrétní informace. Školitele pana Pavla Švihlíka hodnotíme také velice dobře, byl výborný. Školení nám přineslo plno nových informací, spolupráci se společností M Vision mohu doporučit.

- Jaroslav Bradáč, ERGOZET s.r.o.

Dobrý den, dovolte mi touto cestou zhodnotit spolupráci s firmou M-Vision.  Naše škola se rozhodla pro zavedení ISO 9001:2015 v lednu 2017 a během dvou měsíců se vedení školy rozhodlo získat i ISO 29990:2010. Za tímto rozhodnutím se skrývalo hodně práce, kterou bylo třeba vykonat, protože termín interního auditu byl stanoven na 26. 5. 2017, ale s pracovníky M-Vision, kteří vždy ochotně a vstřícně reagovali na moje dotazy a připomínky, byla cesta k získání certifikátů v červnu 2017 o mnoho snadnější.  Děkuji za profesionální, spolehlivý přístup a příjemné jednání všech pracovníků firmy, se kterými jsem měla možnost spolupracovat. Věřím, že naše další vzájemná spolupráce se také ponese v pozitivní atmosféře.

- Mgr. Lada Nováčková, zástupkyně ředitele, VOŠZ Brno, p. o.

Činnost společnosti M-Vision Dolany při zavádění systému dle EN ISO 9001 považujeme za profesionální a pro naši firmu přínosnou. Zvláště bychom chtěli ocenit práci pana Pavla Švihlíka, jeho odborné znalosti a lidský přístup. 

 

- Václav Miklík, TEAZ s.r.o.

Děkuji panu Švihlíkovi, školení splnilo svůj účel.

 

- Aufart, PANAV, a.s.

S pracovníky firmy M Vision spolupracujeme úplně od samého  začátku zavádění  norem ISO 9001  a ISO 14001 do praxe v naší firmě. Jejich poradenství, praktické připomínky nám  velmi pomohly optimálně nastavit procesy a zefektivnit řízení firmy, pomoc při přípravě na audity nám šetří vzácný čas. Oceňujeme jejich komplexní  přehled v dané problematice,  vynikající znalosti a vždy  profesionální, vstřícné  a  příjemné jednání .

- Ing. Antonín Kubík , PBT Rožnov p.R., s.r.o.

Spolupráce i domluva byla velmi vstřícná.

 

- Jaroslav Kozák CHIPO energy, s.r.o.

Vážená paní inženýrko, dovolte mi, abych touto cestou poděkovala Vaší firmě za dosavadní spolupráci a jmenovitě Ing. Štegrovi za úspěšnou přípravu naší nástrojárny na certifikační audit.   

- Ing. Vlasta Vicenecová, KARSIT HOLDING s.r.o., NÁSTROJÁRNA POSTŘELMOV

Vážení,   s   firmou   M-Vision    jsem    se    poprvé    setkal    někdy    v    roce    2009.  Zpočátku jsem se domníval a chtěl firmu certifikovat pouze z důvodu jakési prestiže firmy. Vlastnictví certifikátu a možnost uvádět tento certifikát ve firemních materiálech byla moje ambice. Rád si kladu vysoké cíle, někdy až zdánlivě nesplnitelné a cítil jsem, že by mi získání ISO mohlo pomoci posunout úroveň a kvalitu firmy. První certifikace na ČSN EN ISO 9001:2009 proběhla v roce 2010 a byla úspěšná. Již tehdy jsem si uvědomil, že můj názor, s kterým jsem do certifikování šel, si musím poopravit, že totiž nepůjde pouze o prestiž, ale o poctivou dennodenní práci. Je pravdou, že k certifikaci bylo také zapotřebí vytvořit mnoho písemných materiálů, které se mi z počátku zdály být zbytečné pro malou firmu o deseti zaměstnancích. V současné době musím přiznat, že obecně nás certifikace na ČSN EN ISO 9001:2009 a následná recertifikace v roce 2013 posunula velice dopředu, a to ve všech ohledech. Jestliže jsem původně přistupoval k pojmu certifikace jako takovému „nutnému zlu“, názor jsem změnil a po pravidelných konzultacích na toto téma s p. Švihlíkem, který je nejen dobrým společníkem, ale i dobrým diskutérem na odborná témata, jsem se sám aktivně zapojil do vylepšování ve všech ohledech. Je pravdou, že pokud jsme si stanovili nějaké smysluplné cíle, snažili jsme se jich dosáhnout a velmi nás k tomu motivovala doporučení a vize firmy M-VISION. Proto mohu s klidným svědomím firmu  M-VISION doporučit případným zájemcům o získání certifikátu ISO.

- Pavel Labský, Eurobi spol. s r.o.

V roce 2011 naše firma prošla certifikačním auditem normy ČSN EN ISO 9001:2009 a v dalších letech i dozorovými audity. Na audity nás připravovala společnost M-Vision, která nám po- máhala dávat dohromady všechnu potřebnou dokumentaci, vysvětlovala opatření, která bylo nutno zavést a nabízela řešení problémů, jak je život přinášel.......a to vždy v klidné atmosféře s maximální vstřícností a snahou pomoci. Zavedení normy ISO znamenalo pro naši společnost přehodnocení již zažitých postupů a principů ve vnitřní organizaci firmy.

- Pelikánová, T-PROJECT GROUP, spol. s r.o.

Kladné hodnocení.

 

- Stára Tomáš, STAVBY STÁRA s.r.o.

Velmi dobrá spolupráce.

 

- Dudášová Monika

Spolupráce s firmou M-Vision je dlouhodobě vynikající a vřele doporučuji všem ostatním zákazníkům. Profesionální přístup, spolehlivost, vstřícnost, pružnost je u firmy M-Vision samozřejmostí . Výborná příprava na audity.

 

- Zuzana Janečková, Reeve s.r.o.

V rámci přípravy přechodu firemního SMK na novou revizi ISO 9001:2015 byli 2 zástupci firmy (MK a metrolog) zaškoleni panem Švihlíkem z firmy M-Vision.

Školitel postupoval podle programu nachystaného ve formě prezentace v Power Pointu. Na začátku nás přehledně seznámil s hlavními změnami a novou terminologií. Poté se věnoval nové normě podle kapitol, kromě vysvětlení vlastního obsahu vždy nastínil vazbu na normu stávající. Na závěr školitel v přehledné tabulce zrekapituloval strukturu nové normy. Dále nám předal v elektronické formě příslušné podklady. V průběhu celého školení s námi školitel velmi srozu- mitelně diskutoval konkrétní dopady revize na náš SMK a společně jsme se snažili najít vhodné implementační postupy jednotlivých kapitol. Celé školení bylo tedy koncipováno ze dvou hle- disek – vlastní seznámení s novou normou a diskuse konkrétních dopadů na náš SMK. Z tohoto důvodů shledáváme absolvované školení jako velmi užitečné a pro nás přínosné. Po jeho ab- solvování jsme schopni sami začít pracovat na implementaci nové normy s případnou pomocí externího ISO auditora.

- Daniel Juřík, AIS spol. s.r.o.

Skvělá spolupráce. Velice dobrá příprava na dozorové i recertifikační audity.

 

- Ing. Vladimír Hrabina, LH MAGNET, s.r.o

Jsem velmi spokojená. Všem, kteří se trápí zavedením, či udržováním ISO norem,

vřele doporučuji. Skvělá spolupráce.

- Afroditi Alexandridu

Jednou ze zásadních složek finančního řízení podniku je poskytnout odborný metodický aparát, na jehož základě bude možné prostřednictvím dostupných informačních zdrojů posoudit finanční zdraví naší společnosti. Díky celkové analýze od spol. M Vision Consulting s.r.o. jsme snadněji byli schopni identifikovat silné stránky podniku, jejichž rozvoj by mohl v budoucím ob- dobí vést ke zlepšení výkonnosti, a slabé stránky způsobující oslabení pozice podniku a možné budoucí problémy. To je naše odpověď na kvalitu služeb M Vision.

- Ladislav Štainc, GOSC GROUP, spol.s.r.o.

Výborný přístup s orientací na podstatné části řízení jakosti. Výborný a sehraný pracovní kolektiv.

- Stanislav Kmecík, KOREKTA, spol. s r. o. 

Dobrý den, na začátek bych Vám chtěl poděkovat za odvedenou práci pro nás. Výběr Vaší firmy M-Vision pro zavedení ISO 9001 byl ten správný a budu rád když budeme dál spolupracovat. Přístup všech zainteresovaných osob firmy M-Vision je vždy profesionální a vstřícný. Příjemné vystupování. Mohu vřele doporučit.

- Viktor Čuhanič, AROJA s.r.o.

Firma je spolehlivá, cenově dobře přijatelná, komunikace se všemi členy firmy probíhá vždy bez problémů a příjemně, jsou flexibilní a v problematice dobře orientovaní. Celkově spolupráci hodnotím jako vynikající.

​- Mgr. Lenka Olivová , Domov pro seniory Tovačov

Dobrý den, mohu k tomu dodat jen to, že přístup všech zainteresovaných osob firmy M-Vision je vždy vstřícný, jsou ochotní udělat něco navíc. Vystupování příjemné a na úrovni. Naše spolu- práce trvá již cca 4 roky a nikdy nenastaly situace, které bychom společně nevyřešili. Myslím, že s výběrem firmy M-Vision jsme udělali dobře. Mohu vřele doporučit.“

- Ing.Milan Fojtík

​Společnost M Vision Czech,s.r.o. je dlouhodobým našim poradcem v oblasti ISO 9001:2008. Zavedení systému ISO pomoci této společnosti bylo jednoduchým a srozumitelným pro naši společnost. Heslo „POMŮŽEME VÁM ZAVÉST A UDRŽOVAT NORMY  JEDNODUŠE,SROZUMITELNĚ A KVALITNĚ“ je v tomto případě splněno.Myslím, že dodání osobitého přístupu ke klientovi, vstřícnosti k němu a o snaze vytvořit mezi ním atmosféru důvěry, je navíc co tato společnost nabízí. To vše zabaleno do uzlíčku přináší jednoduchost našemu systému,přesnost naší práci a spokojenost našich zákazníků.

Děkujeme, že jste s námi.

- Karel Klajba, Arcus engineering, spol. s r.o.

Ještě jednou bych chtěla za naší firmu Hopax poděkovat celé společnosti M Vision a v neposlední řadě panu Švihlíkovi, za velmi pěknou prezentaci školení „Interní auditor“. Budeme se těšit na další spolupráci.

- Iveta Křížová, HOPAX

Nejsem kompetentní hodnotit firmu komplexně. Za oblast spolupráce přípravy pro certifikaci a následné poradenství ISO 9001 bych sdělil spokojenost s přístupem a odbornou znalostí. Za co nedávám pátou hvězdičku, je můj mírně odlišný pohled na náhled teorie/praxe..

- Libor Kráčalík, Hydraulics

 Velmi dobrá komunikace a vstřícnost.

 

- L. Gregor, Contar Plus, s.r.o.

Spolupráce s firmou je vynikající a lze ji bez výhrad doporučit ostatním zákazníkům. 

- Ing. František Francl,  Kolínské strojírny

Hodnotíme velmi pozitivně, profesionální přístup.

 

- Ing. Cetkovský, PODHORAN LUKOV a. s.

Velmi spolehlivá, příjemná. Vzájemná spolupráce naprosto bez problémů.

- Hana Mádlová, N-TEK s.r.o.

Vstřícnost, spolehlivost, záruky, osobní přístup. 

- Zbyněk Kempf, KDK okna s.r.o. 

Velmi dobrá spolupráce.​

- Olga Ebertová, KOVORAKO

Dobrý den, s postupem práce a jejími výsledky jsme naprosto spokojeni. 

- Dalimil Halaxa, Nexnet 

Spolupráci hodnotíme velmi pozitivně.

- Vladimíra Černíčková, PRIMA Bilavčík s.r.o.

Spolupráci hodnotím dlouhodobě velmi kladně, nenastaly žádné problémy.

- Hana Brázdová, PROMINENT, spol. s r.o.

Dle našich zkušeností se jedná o firmu se seriózním přístupem k zákazníkovi, která pečlivě a rychle vyřizuje naše požadavky.

- Miroslav Šišák,  LABOSERV s.r.o.

Výborná a nádherná spolupráce.

- Marcel Feik  , PPH s.r.o.

Společnost M-Vision nám pomáhá s udržováním QMS dle ISO 9001. Líbí se nám praktický nadhled na tuto problematiku.

- Ing. Silvie Židlíková, FLOW TECH, s.r.o.

Děkuji za profesionální spolupráci při zavádění ISO.

 

- Pavel Novotný, DAROTHORE

Naprostá spokojenost, dobrá komunikace s celým teamem.

- ing. David Rašmadžian, A.L.P. ecology s.r.o.

Kladně - profesionální přístup, snaha pomoci řešit problémy,

celková vstřícnost.

- Slavomír Koutecký, HM tools industrial s.r.o.

V listopadu 2016 naše společnost HaR Komplet s.r.o úspěšně obhájila ISO certifikáty TÜV SÜD během recertifikačního auditu. Nemalou zásluhu na tomto má i poradenská společnost M-VISION, jmenovitě pan Švihlík a pan Štegr, kteří  nám aktivně poskytují podporu a připravují naši společnost podle platných standardů ISO.

Tímto celému kolektivu M-VISION přejeme klidné a spokojené Vánoce, radostný Silvestr a v roce 2017 hodně úspěchů a těšíme se na další spolupráci.

Kvalitní poradenství za účelem udržování ISO norem, flexibilní součinnost při provádění interních auditů. Doporučujeme.

- Vladimír Helebrant,  H a R Komplet, s.r.o.

Dobrý  den,  chtěl  bych  Vám poděkovat  za  odvedenou  práci,   které   si   velmi   vážím. Budu se těšit na budoucí spolupráci a přeji Vám mnoho úspěchů.

​- Ing. Robert Sliž Ph.D., CHINA PARTNER

Výborně, oceňuji rychlou orientaci v reálných problémech klienta a kvalifikovanou pomoc a vstřícnost při jejich řešení, též vysoce hodnotím i personální obsazení.

- Miroslav Frost, TTI

Firma je spolehlivá, komunikativní a spolupráce s ní je efektivní s kladnými výsledky.

 

- Jana Kotýnková

Vstřícná, pružná vždy se přizpůsobit požadavkům a nárokům zákazníka, vynikající  spolupráce, investice nelituji.                                                                                                                               

- Jaroslav Vávra, Brno-transport

S firmou M-Vision spolupracujeme od samého počátku zavádění normy ISO. Při přípravě systému a dokumentace nám byla nepostradatelným pomocníkem a rádcem. V současné době nám pomáhá při udržování systému ISO, při implementaci novinek, udržování systému i dokumentace v aktuálním stavu a při interních auditech nám pomáhá odhalit a napravit nedostatky. Poradce firmy M-Vision je pro nás podporou také při kontrolních a recertifikačních auditech. Spolupráce s M-Vision je pro nás nepostradatelná, velmi oceňujeme také ochotu a vstřícnost jejich zaměstnanců.

- Kateřina Malanáková, Datascan, s.r.o.

Dobrý den, spolupráce s vaší společnosti je od počátku výborná. Už i samotné načasování, kdy jste nás oslovili ve chvíli, kdy jsme sice certifikaci ISO měli, ale byli jsme těsně před auditem a nikdo v naší firmě nevěděl co si s hromadou, pro nás nesrozumitelných dokumentů a formulá- řů počít.

 

Díky vám jsme v auditu obstáli a v následujících letech jsme certifikaci rozšířili o další normy, což by bez vaší pomoci nešlo. Jsme malá firma, která nemá zaměstnance, který se zabývá pouze ISO dokumentací, ale protože je vámi sestavená dokumentace přehledná a srozumitelná i pro ostatní kolegy, daří se nám úspěšně si certifikaci udržet.

 

Nikdy jsem se u vaší společnosti nesetkala s odmítnutí pomoci při zpracování dokumentů a dodržování norem, které jsou pro laiky často nesrozumitelné. Naopak, spoustu věci po vašem vysvětlení a nastavení se ukázalo v celku logické a i užitečné. Tímto bych chtěla za společnost Pragotherm poděkovat celému vaše- mu teamu za úspěšné projití včerejším auditem.

 

- Markéta Šťastná, Pragotherm.

bottom of page