top of page

Nový zákon o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb. - firmy bez certifikátu ISO mají nižší šance na úsp

Firmy bez certifikátů ISO mohou mít snížené šance na úspěchve v tendrech. Na začátku října 2016 vstoupil v účinnost nový zákon o veřejných zakázkách a přidružená legislativa, která zpřísňuje požadavky kladené na uchazeče v rámci tendrů. „Zadavatel nebude muset hodnotit nabídky jen optikou nejnižší ceny.


Nově má za povinnost sledovat také např. dopady na životní prostředí spojené s předmětem zakázky a k tomu stanovit příslušná kritéria dle ISO. Současně může po dodavatelích zakázky požadovat popis, jak budou tato kritéria naplňovat v praxi.Vedle menších firem se začínají zajímat o tuto problematiku i některé velké společnosti a řetězce s tím, že po nich jejich klient požaduje certifikát ISO, a že se bez něj nemohou účastnit výběrového řízení. Účastníci tendrů musí například prokázat, jak udržují systematicky kvalitu svých produktů, jak řídí kvalitu u svých dodavatelů, bezpečnost práce, že řeší limity skleníkových plynů nebo znečišťujících látek podle norem nebo že nakládají zodpovědně s odpady,..


Nový zákon o veřejných zakázkách:

Firmy bez certifikátu ISO

mají od října 2016

nižší šance na úspěch v tendrech


U státních firem a veřejné správy lze očekávat, že z důvodu opatrnosti budou preferovat stanovení certifikátů ISO jako hodnotících kritérií kvality u nadlimitních zakázek, tj. u zakázek, kdy předpokládaná hodnota přesáhne 5,7 milionů korun u dodávek zboží a služeb, respektive 142,6 milionů korun u stavebních prací.
KTERÉ CERTIFIKACE ISO BUDOU ZADAVATELÉ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NEJČASTĚJI POŽADOVAT:

  • V oblasti kvality to bude jednoznačně ISO 9001 (systém managementu kvality), případně některé oborové normy (jako je např. ISO/TS 16949 v automobilovém průmyslu);

  • V oblasti životního prostředí to bude ISO 14001 (systém environmentálního managementu);

  • Pro sociální aspekty budou vyžadovat OHSAS 18001 - ISO 45001 (systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) či SA 8001 - ČSN 01 0391 (systém sociální odpovědnosti).

bottom of page