top of page

Josef

Lektor

Odborně způsobilá osoba

- BOZP a PO -

Moje původní kvalifikace je báňský inženýr na uranových a později na černouhelných dolech. V průběhu své pestré kariéry jsem pracoval převážně jako řídící pracovník, a často jsem slyšel o ISO normách. V roce 1991 jsem byl jeden z těch, kteří opustili jistý výdělek u zaměstnavatele, a vrhnul se do podnikání. Založil jsem firmu a začal podnikat s desetitisíci korunami našetřenými v kapse. Postupně se z toho malého podnikání rozvinula firma s obratem 30 milionů ročně. A upřímně s odstupem času a načerpaných zkušeností vím, že jsem hodně věcí dělal intuitivně, snažil jsem se neustále vzdělávat svoje zaměstnance, realizovat jejich potřeby nejen v práci, ale i ve volném čase, vyhodnocoval jsem si produktivitu prodeje, ziskové zboží a ztrátové zboží, investovat do reklamy,…. Vše co by mi dal zavedený systém ISO 9001, o kterém jsem tehdy nic nevěděl.

Součástí mého podnikání bylo i cestování, návštěvy veletrhů v Evropě i v Asii - v Hong Kongu a Číně. A při jedné své cestě, když jsem brouzdal ulicemi Hong Kongu, jsem narazil na jednoho starého pouličního prodavače bot, který zároveň na ulici i boty opravoval. Měl vedle sebe z papírového kartonu postavenou ceduli a na ní rukou napsáno ISO 9001. Tak Asie již v roce 1997 chápala, že když chceš zaručit spokojenost zákazníka, musíš mít zavedeno ISO. Do dneška lituji, že jsem si ho nevyfotil.

Do systému ISO 9001 jsem poprvé nahlédl při studiu na The Open University Business School  a později Plato Moravia – vzdělávací program pod záštitou belgické vlády. Později jsem dostal nabídku, abych převzal odpovědnost za školení v oblasti ISO norem, především v oblasti BOZP a PO a v oblasti HACCP. Odpovědi na dotazy klientů ohledně podstaty ISO norem a jejich mechanismů, se staly mou každodenní pracovní náplní. 

Tím se zcela změnily moje priority a také náplň mojí práce.  Začátky poradenství pro mě nebyly rozhodně snadné, předstoupit před ředitele i zaměstnance firem a předložit jim svoji vizi funkčního systému řízení vyžaduje vždy velký kus odvahy a pečlivou přípravu. 

Ambiciozní firma vidí vzdělávání v oblasti ISO norem jako účinný nástroj k řízení firmy, k rozpoznání a uspokojení požadavků zákazníka. Konkrétní příklady zlepšení výkonnosti firem našich klientů a jejich důvěra v naši práci, jsou motorem, který mě nutí být dnes lepší, než jsem byl včera. Práce lektora mě baví a naplňuje. Umožňuje mi se neustále vzdělávat a přináší mi stále nové výzvy, které společně s firmami mohu řešit.

Váš

bottom of page