top of page

Školení interních auditorů

v praxi

Tento kurz je novinka na českém trhu. Jako skutečný interní auditor si, na celý jeden pracovní týden, vyzkoušíte v praxi, jak se připravit na certifikační a dozorové audity. 

Stanete se součástí našeho týmu, a spolu se zúčastníme interních, certifikačních a dozorových auditů.

Délka tohoto kurzu je 5 pracovních dnů. Kurz je ukončen závěrečným testem a vydáním Osvědčení interního auditora. Cena kurzu je 10 500 Kč bez DPH. 

Kurz Vám přinese seznámení s požadavky normy ISO 19011 na systém provádění interních auditů. Dále se naučíte plánovat, připravovat, provádět a vyhodnocovat interní audit tak, aby byl účinnou pomocí pro auditované útvary i pro vedení firmy. Naučíte se obhajovat práci interního auditora v praxi, projdete množstvím interních auditů v praxi.

Náplní kurzu je současný stav normy ISO 19011, problematika a druhy ostatních základních ISO norem, fyzická účast na certifikačních a dozorových auditech ve skutečných společnostech, problematika certifikace a akreditace v ČR a EU a také výklad ISO 19011 a okrajově i normy ISO 9001.

Kurz je určen těm, kteří, jste, nebo budete prověřeni prováděním interních auditů v organizaci dle normy ISO 19011. Také je určen interním auditorům pro rozšíření a obnovení Vaší kvalifikace. A v neposlední řadě je určen těm, těm, kteří se chtějí seznámit s uvedenou normou a metodikou provádění interních auditů.

Požadavky na vzdělání a praxi jsou následující minimálně SŠ vzdělání, praxe v oblasti ISO norem min. 1 rok, činnosti prověřovatele při interní a externí prověrce (plán, organizace, taktika a  dokumentace), školení - kurz na jakoukoliv ISO normu (problematika vlastních ISO norem bude pouze okrajová). Doporučejeme před školením interních auditorů v praxi absolvovat školení ISO 9001.

bottom of page