top of page

Školení SCC

Školení je směřováno na osoby bez ukončeného odborného vzdělání ve smyslu německého zákona o vzdělání (BBiG- Berufsbildungsgesetz) a je předpokladem pro účast na uznávané zkoušce dle SCC.

Absolvováním školení splníte vstupní požadavek jako náhradu za chybějící vzdělání ve smyslu německého zákona o vzdělání (BBiG) pro účast na zkoušce.

Co Vám školení přinese? Získáte znalosti dle požadavků systému bezpečnosti podle SCC a praxí ověřené know-how v oblasti BOZP, ochrany zdravi a přírodního prostředí. Proškolením pracovníků přispějete k zamezení urazů a pracovních neschopností. Certifikaci SCC splníte požadavky na vzdělání na dodavatele a předpoklady pro certifikaci 

Vaší společnosti podle SCC.

Jak probíhá zakončení kurzu? Provedení zkoušky dle Dok. 018 normativního SCC nařízení/verze 2011 akreditovaným certifikačním orgánem s platností certifikátu 10 let.

Rozsah školení: 3 dny

Cena: 5950 Kč/osobu

bottom of page