top of page

Základní školení GDPR

Ukážeme vám, jak se nejlépe vypořádat s nařízením z pohledu principů, rolí, odpovědností a procesů. Kurz je zaměřený nejenom na klíčové povinnosti, ale také praktickou implementaci požadavků GDPR.

Máme pro Vás připraveno základní školení GDPR přímo u Vás ve společnosti:

 • Pochopíte co je GDPR

 • Uvidíte konkrétní příklady aplikace

 • Dostanete jasný postup/návod/metodiku pro zavedení

Cena: 2550,- Kč bez DPH/1 osoba

Dopravné z Olomouce jednosměrné: 8,50 Kč/km

Rozsah kurzu: 4 hodiny výuky

Výstupem je certifikát o absolvování školení.

Cíle kurzu:

Ukážeme vám, jak se nejlépe vypořádat s nařízením z pohledu principů, rolí, odpovědností a procesů. Kurz je zaměřený nejenom na klíčové povinnosti, ale také praktickou implementaci požadavků GDPR.

 • Kurz výrazně eliminuje rizika plynoucí z nesouladu s GDPR

 • Ukážeme vám efektivní roadmapu (postup implementace) k zajištění shody s GDPR

 • Pokud se nedokážete vypořádat s GDPR, bude to mít pro vaši organizaci fatální následky

 • Vyhněte se obrovským pokutám. Ke ztrátě vaší reputace může dojít doslova za pár hodin

 

 

 

 

Obsah semináře:

1. Osobní údaje

 • co všechno jsou osobní údaje

 • kde konkrétně je hledat

 • zaměstnanecká agenda

 • databáze klientů

 • marketingová zpracovávání

 • dokumentace z akcí podniků (foto, videozáznamy)

 • soutěže

 • příklady z praxe

2. Zpracování osobních údajů:

 • co se (ne)považuje za zpracování

 • kdo jsou správci a zpracovatelé

 • povinnosti vztahující se ke zpracování podle současného zákona

 • příklady z praxe

3. Nejčastější chyby při zpracování osobních údajů:

 • nejčastější chyby podle Úřadu pro ochranu osobních údajů

 • cookies a jejich nastavení

4. GDPR:

 • co je to GDPR a jaké změny přinese

 • největší otazníky pojící se k nové úpravě (pověřenec pro osobní údaje, záznamy o zpracování osobních údajů, povinnosti při úniku osobních údajů)

 • výhody a nevýhody GDPR

 • vysvětlení nových institutů GDPR a jakým způsobem je zajistit

5. Tipy z praxe k GDPR:

 • jak se k GDPR postavit a čím začít při úpravě nakládání s osobními údaji

 • vnitřní systémy a jejich nastavení

 • školení zaměstnanců – kdy ano a kdy ne

 • nastavení informací a souhlasů

 • (ne)jmenování pověřence

6.  Ukázky z praxe pro jednotlivá oddělení firmy:

 • efektivní úprava osobních údajů v marketingu

 • efektivní úprava osobních údajů v zaměstnanecké agendě

 • efektivní úprava osobních údajů ve vnitřních systémech

 • efektivní úprava osobních údajů v databázích klientů

 

 

 

Školení prověřence pro ochranu osobních údajů

Máme pro Vás připraveno školení pověřence pro ochranu osobních údajů (dále DPO) přímo u Vás ve společnos- ti:

GDPR nově zavádí funkci pověřence pro ochranu osobních údajů, která je pro organizace i řadu firem povinná. Mezi hlavní úkoly tzv. inspektora ochrany osobních údajů patří kontrolovat, zda jsou interní procesy v organizaci nastaveny v souladu s GDPR. Měl by také informovat, radit, analyzovat a vydávat doporučení, jak v praxi postupovat. Jak se stát fundovaným pověřencem? Pomůže náš praktický kurz, který z vás srozumitelnou formou udělá profesionálního pově- řence pro ochranu osobních údajů!

 

Cena: 8990,- Kč bez DPH/1 osoba

Dopravné z Olomouce jednosměrné: 8,50 Kč/km Rozsah kurzu: 2 x 4 hodiny výuky, samostudium, zkouška Výstupem je certifikát o zkoušce DPO.

 

Program školení:

 • Nové nařízení GDPR

 • Osobní údaje a další klíčové pojmy

 • Postavení subjektů při zpracování osobních údajů

 • Pravidla a povinnosti při zpracování osobních údajů

 • Ochrana práv subjektu údajů

 • Předávání osobních údajů do zahraničí

 • Sankce za porušení povinností

 • Dozorové úřady, Evropský dvůr pro ochranu osobních údajů

 • Postavení pověřence ve firmě

 • Hlavní úkoly pověřence

 • Rozsah odpovědnosti pověřence versus odpovědnost správce či zpracovatele

 • Nastavení interních procesů při zajištění souladu s GDPR

 • Průběžný dohled a monitoring již zavedených opatření

 • Co dělat, když dojde k porušení

 • Komunikace s Úřadem pro ochranu osobních údajů

 • Řešení praktického úkolu + vysvětlení chyb

 • Další modulové příklady z praxe pověřence + jejich řešení v souladu s GDPR

 • Odpovědi na dotazy, řešení nejasností

 • Konzultace konkrétních problémů z organizací či firem účastníků

 • Kontakty na dozorové orgány při GDPR

 • Příprava na test

 

Samostudium:

Praktická skripta provedou účastníky v rámci samostudia nařízením GDPR, jeho hlavními zásadami a především nabídnou tipy do praxe. Hlavní pozornost je věnována tématu pověřence. Skripta slouží účastníkům kurzu k doplnění a prohloubení znalostí získaných na semináři a zároveň jako opora při plnění úlohy pověřence v jejich organizaci či firmě.

Závěrečný test - s výběrem odpovědí.

bottom of page