TS 16949

Tato norma je určena pro společnosti, které mají sériovou výrobu, a to nejen v automobilovém průmyslu. Kdo uvažuje o přechodu na ní, měl by mít zavedenou normu ISO 9001. 

 

Norma TS vznikla na přelomu tisíciletí a je výsledkem spojení všech automobilových výrobců na světě. Před touto normou bylo složité a finančně nákladné se certifikovat pro danou automobilku, protože každá měla svoji normu a sloučením požadavků do normy TS došlo ke sjednocení standardů. Jako vše neutrální a víceúčelové má to své klady a zápory. Norma TS je svým způsobem nadstavba normy ISO 9001. Co v normě ISO 9001 “mohu”, v normě TS “musím”. Zavádění této normy je časově i finančně náročnější vzhledem k požadavkům, ale i přínos je pak znatelnější a výhodný pro řízení společnosti.

U zavádění nebo udržování této normy je důležitá praktická znalost poradce. Jde o nalezení spojení požadavků zákazníka a společnosti, která normu zavádí nebo udržuje. Spousta společností dělá chybu, že zavádí normu pro zákazníka a vše přizpůsobuje jeho požadavkům, tato norma je pro vaše požadavky a musíte najít vaši cestu.

SPOJTE SE S NÁMI

Doručovací adresa 

PODNIKEJTE S NÁMI

DIČ: CZ6752271152, IČ: 75351056

Číslo účtu: 4674241001/5500

 Dolany 498,

783 16 Olomouc

 Ing. Marcela Štegrová

M Vision

©2017 by M Vision. Proudly created with love.