SCC

Systém certifikace SCC (Safety Certificate Contractors) je mezinárodně uznávaný standard, který zahrnuje  vysoké požadavky na bezpečnost práce, ochrany zdraví a životního prostředí do jednotného bezpečnostního konceptu. Tento musí dodržovat dodavatelské a subdodavatelské firmy,  které poskytují technické služby v prostorách jiných subjektů (petrochemický průmysl, stavebnictví atd.).

 

Certifikát SCC zajišťuje důvěryhodnost, že nebezpečné práce provádějí kompetentníorganizace s kvalifikovaným personálem, profesionálním řízením bezpečnosti.

Zavedení SCC spočívá v několika krocích:

1. školení minimálně 80% zaměstnanců a externích poskytovatelů, kteří se podílejí na realizacích = školení pod německou akreditací

2. zkouška SCC ukončená osvědčením

3. analýza stavu procesů a dokumentovaných informací

4. tvorba nových dokumentovaných informací SCC

5. zavedení SCC do praxe

6. provedení interního auditu SCC

7. certifikační audit SCC

Jako jedna z mála poradenských společností umíme zavádět SCC Zajistime školení a zkoušky a také certifikační audit. 

SPOJTE SE S NÁMI
DORUČOVACÍ ADRESA

M Vision

Dolany 498,

783 16 Olomouc

PODNIKEJTE S NÁMI

 Ing. Marcela Štegrová

DIČ: CZ6752271152 | IČ: 75351056

Číslo účtu: 4674241001/5500

©2021 M Vision. Designed and created by Štegi