top of page

SA 8000

Společenská odpovědnost je normou určenou pro větší společnosti. Je strategicky výhodná pro osobní rozvoj zaměstnanců, a tvorbu firemní kultury. Je pravdou, že tato norma řeší i globální zaměstnávání a garanci, že společnost nevykořisťuje zaměstnance v zemích třetího světa, nebo nezaměstnává děti. V našich podmínkách je to jen okrajová záležitost, protože v ČR se tyto jevy neobjevují.

Zavádění této normy vám přinese nové pohledy na problematiky, které společnosti řeší, až když je pozdě, jako třeba odchod významného zaměstnance na mateřskou dovolenou apod.

Norma nastavuje program pro zaměstnance, kteří jsou dlouhodobě mimo společnost, aby po návratu byl jejich vstup bez problémů a přínosný pro obě strany. Norma tuto problematiku nepřikazuje, jen navádí, pokud je třeba. Norma je novým pohledem na skutečnosti ve vaší společnosti, a nastavení firemní kultury, která je díky této normě zlepšována a zdokonalována.

Všichni zaměstnanci, a i ostatní zainteresované strany, jsou společně odpovědní, a to je cílem.  Budeme s vámi společně odpovědní při uvádění normy SA 8000 ve vaší společnosti.

bottom of page