SPOJTE SE S NÁMI

Doručovací adresa 

PODNIKEJTE S NÁMI

DIČ: CZ6752271152, IČ: 75351056

Číslo účtu: 4674241001/5500

 Dolany 498,

783 16 Olomouc

 Ing. Marcela Štegrová

M Vision

©2017 by M Vision. Proudly created with love.

SA 8000

Společenská odpovědnost je normou určenou pro větší společnosti. Již jsem slyšel spoustu názorů, že je to norma o správném chování ve společnosti, kdo komu bude otevírat a držet dveře, kdo koho první bude zdravit apod., což je opravdu zkreslený pohled na věc.

V České republice je poradců na tuto normu velice málo a certifikačních orgánů, které mohou tuto normu certifikovat také. Můj pohled na tuto normu je takový, že je velice strategicky výhodná pro rozvoj zaměstnanců a tvorbu firemní kultury. Je pravdou, že tato norma řeší i globální zaměstnávání a garanci, že společnost nevykořisťuje zaměstnance v zemích třetího světa. V našich podmínkách je to jen okrajová záležitost, protože v ČR se tyto jevy neobjevují.

Zavádění této normy vám přinese nové pohledy na problematiky, které společnosti řeší, až když je pozdě. Jako příklad uvedu jeden za všechny. Máme modelovou situaci asistentky ředitele. Máme zde slečnu, která se zaučila a je ve své práci spolehlivá. Společnost investovala do jejího zaučení čas a peníze, případně jí i proškolila. Norma nás ale navádí na program o mateřské dovolené. Jak začlenit případný odchod zaměstnankyně, která je pro společnost důležitá, aby nevypadla z chodu společnosti.

Norma nastavuje program pro zaměstnance, kteří jsou dlouhodobě mimo společnost, aby po návratu byl jejich vstup bez problémů a přínosný pro obě strany. Norma tuto problematiku nepřikazuje, jen navádí, pokud je třeba. Jak jsem již napsal, jsou to nové pohledy na skutečnosti ve vaší společnosti a nastavení firemní kultury, která je díky této normě zlepšována a zdokonalována.

Všichni zaměstnanci jsou společně odpovědní a to je cílem.  Na tuto normu máme specialistu, který má zkušenosti při zavádění normy SA 8000 a je držitelem osvědčení dle specifikace SAI. Pro poradce je zavádění této normy přínosem, a čím více má zavedených firem, tím má lepší nadhled a zkušenosti na věc. Budeme s vámi společně odpovědní při uvádění normy SA 8000 ve vaší společnosti.