SPOJTE SE S NÁMI

Doručovací adresa 

PODNIKEJTE S NÁMI

DIČ: CZ6752271152, IČ: 75351056

Číslo účtu: 4674241001/5500

 Dolany 498,

783 16 Olomouc

 Ing. Marcela Štegrová

M Vision

©2017 by M Vision. Proudly created with love.

   ISO 45001 (OHSAS 18001)

Norma ISO 45001(dříve OHSAS 18001) - seděl jsem nad touto normou dost dlouho, než jsem zjistil, že to není nic víc než BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci). Jak jsem již v předchozích normách psal, člověk se jako poradce musí neustále vzdělávat, a u této normy to platí 2x. Je zde velká problematika v zákonech a navazujících vyhláškách, protože některé si odporují anebo se vyskytují jiné podstatné metriky při uvádění pravidel. Zde je poradce na velice tenkém ledě, protože je velice těžké zajistit 100 % splnění všech vyhlášek.

Snažíme se vždy zákazníkům objasnit problematiku. Cesta, kterou se potom zákazník vydá, je na jeho znalostech, jak zná a chápe svoji společnost. U poradce je v této oblasti velmi důležitá praktická znalost. Teoretik vám řekne, co požaduje zákon, praktik vám řekne, jak se to dělá (mnohdy i lépe než určují zákony) a poradce vám bude hledat optimální řešení. Zde bych zmínil i důležitost regionů, protože jinak se přistupuje k zákonům v oblastech, kde je těžký průmysl, a naopak v oblastech, kde je třeba více zemědělství, jsou brána pravidla jinak. I když zákon je jeden, výklad je různý.

Ptáte se “Proč si zavádět ISO 45001(dříve OHSAS 18001), když máte odbornou firmu nebo lidově řečeno Bezpečáka?” Je to jen proto, že odpovědnost je vždy na vás a ne na vaší firmě nebo externím poradci BOZP. My vás upozorníme na veškerá pravidla, a to jak s informacemi naložíte, je jen na vás a vašem rozhodnutí. Společnost, která má již jednoho zaměstnance, má už mnoho povinností ze zákona. My se snažíme poradit jak lépe usínat, protože vyznat se v zákonech obecně je nadlidské, investice do prevence – zavedení ISO 45001(dříve OHSAS 18001) je v tomto případě malá v poměru k riziku.

Zaměstnanci si dokážou vymyslet k usnadnění spoustu chytrých zlepšováků, které se převážně neslučují s bezpečností práce, a při dokazování bude všechny zajímat průkazný materiál, jako je podpis o určitém seznámení, nebo podpis o převzetí ochranných pomůcek atd. Tuto normu bych doporučil každé společnosti, protože vám otevře dvířka k bezpečí vašich zaměstnanců a k ochraně zdraví. Zdraví si přejeme všichni a je to jedna z věcí, které si vážíme, až když je pozdě.