top of page

   ISO 45001 (OHSAS 18001)

Norma ISO 45001 (dříve OHSAS 18001)

Ptáte se “Proč zavádět ISO 45001 (dříve OHSAS 18001), když máte odbornou firmu nebo lidově řečeno Bezpečáka?” Je to jen proto, že odpovědnost je vždy na vás, a ne na externím poradci BOZP. Společnost, která má již jednoho zaměstnance, má mnoho povinností ze zákona. My se snažíme poradit, jak lépe usínat, protože vyznat se v zákonech obecně je nadlidské, investice do prevence – zavedení ISO 45001 (dříve OHSAS 18001) je v tomto případě malá v poměru k riziku.

Zaměstnanci si dokážou vymyslet k usnadnění spoustu chytrých zlepšováků, které se převážně neslučují s bezpečností práce, a při dokazování bude všechny zajímat průkazný materiál, jako je podpis o určitém seznámení, nebo podpis o převzetí ochranných pomůcek atd. Tuto normu doporučíme každé společnosti, protože vám otevře dvířka k bezpečí vašich zaměstnanců, a k ochraně zdraví. Zdraví si přejeme všichni, a je to jedna z věcí, které si vážíme, až když je pozdě.

bottom of page