top of page
Michal.jpg

Michal

Odborný konzultant, interní auditor

Jistě to znáte… čerstvě jste ukončili vzdělání, což je dílčím úspěchem ve Vašem životě. Užívali jste si svobody, měli jste spoustu volného času a tropili jste hlouposti. Rodiče na Vás tlačili, abyste se nechali zaměstnat a jak se říká, „sekali latinu“.

Tak tedy ano, už přišel ten čas začít brát život zase vážně a začít další životní etapu. Získávat pracovní zkušenosti, odstěhovat se od rodičů, postavit se na vlastní nohy a vzít zodpovědnost za svoje činy do vlastních rukou.

Začínal jsem od píky a jsem za to nesmírně rád. Mým prvním zaměstnáním byl operátor výrobního stroje v tabákovém průmyslu. Součástí výkonu této pozice byla i zodpovědnost za kvalitu produktu. Už od malička jsem byl člověkem, který když něco dělá, dělá to tak, aby se za to nemusel stydět. Uvědomil jsem si, jakou pro mě kvalita odvedené práce hraje roli a rozhodl jsem se dále ubírat tímto směrem.

V následujících 13 ti letech jsem proto sbíral zkušenosti v oblasti kvality v korporátních společnostech, které byly procesně a systémově na velice vysoké úrovni. Musím říci, že jsem byl zvídavý a měl jsem opravdové štěstí na vedoucí, kteří mi rádi předávali své zkušenosti a vždy mi byli oporou. 

Ušel jsem profesní cestu přes technika kvality, metrologa, inženýra se zaměřením na zákaznický servis, po inženýra systému managementu kvality.

V roli hlavního interního auditora ISO 9001 a specialisty na systémy 5S a ESD jsem se cítil jako ryba ve vodě. Najednou se všechno, co jsem se doposud naučil, ucelilo a začal jsem chápat pravý význam ISO. Tato práce mi dovolila proniknout do tajů vrcholového managementu, vnímat celou strukturu organizace a provázanost procesů s určitým nadhledem. Lépe pochopit vazby mezi jednotlivými úrovněmi společnosti a naučit se s nimi komunikovat. Zlepšovat své prezentační dovednosti a učit se asertivnímu jednání. Toto období bylo pro mě velkým osobním i profesním přínosem a velice rád na něj vzpomínám.

Po několika letech práce v pozici interního auditora přišel syndrom vyhoření. Podnikl jsem cestu do hloubi své duše, abych pochopil, že můj duševní problém nespočívá v pozici jako takové. Pochopil jsem, že korporát mě z velké míry omezuje v mé profesní svobodě.

Dalším logickým krokem pro mě byla pozice Manažera kvality, ve které jsem chtěl zúročit všechny dosavadní zkušenosti. Ideálně ve středně velké firmě do 200lidí, kde si systém budu moci vybudovat od nuly. Jak jsem si tento model v hlavě utvořil, za pár měsíců se stal skutečností.

Nastoupil jsem do středně velké společnosti, kde jsem opravdu budoval kvalitu od nuly. Mým primárním cílem bylo vytvořit tým a prostory, nastavit kontrolní mechanismy a implementovat nástroje kvality. Dále sbírat data a na jejich základě pracovat na neustálém zlepšování.

Dalším cílem bylo plné zavedení systému ISO napříč celou společností, nastavit procesy, zavést pořádek = zavést ISO. V tomto bodě jsem začal narážet na neochotu věci opravdu měnit. Otevíral jsem témata, která byla zkostnatělé struktuře vedení nepříjemná, narušovala jejich dosavadní komfort a odkrývala nevalné výsledky.

DSC_E0862.JPG

Moje vize byla společnost dostat na moderní úroveň odpovídající dnešní době a konkurenceschopnosti, slušných zisků a spokojených zákazníků. Avšak se slábnoucí podporou majitele jsem pochopil, že jeho dlouholeté přátelské vazby s vedením nevymění za prospěch a stabilitu jeho firmy. Se vší úctou a respektem jsem dobrovolně opustil pěknou kancelář, velice slušný manažerský plat a nastolil si několikaměsíční odpočinek pro hledání mé cesty.

 

Nadále jsem věřil ve své schopnosti a v to, že mám co nabídnout. Nabídnout společnostem, které dokáží ocenit mé znalosti a o mou pomoc opravdu stojí, nebojí se přiznat si své klady a zápory a pracovat na nich, a především mají svou jasnou vizi, stejně jako jsem ji měl a mám i já. Uvědomil jsem si, že mé zkušenosti jsou prostředek ke svobodě, a že mou hlavní životní cestou je pomáhat a neustále se vzdělávat v oboru, který důvěrně znám a který mám rád. Osud tomu tak chtěl a toto uvědomění mě zcela náhodně přivedlo ke spolupráci se skvělým týmem profesionálů společnosti Mvision, který mi poskytl kýženou svobodu a umožnil mi dělat v mém životě smysluplné věci, plnit moje poslání. Se skvělým týmem vytvářet hodnoty, kterým věřím..

Váš

Snímek obrazovky 2020-10-25 v 18.53.51.p
bottom of page