Metrolog

Kurz je určen těm, kteří jsou a nebo budou pověřeni prováděním funkce metrologa v organizaci podle normy  ISO 9001, kap. 7.6. Těm, kteří se chtějí seznámit s uvedenou činností, všem, kteří zavádí nebo udržují normu ISO 9001, všem pracovníkům v oblasti kontroly kvality, poradenským společnostem, interním auditorům, pro rozšíření znalostí a obnovení jejich kvalifikace, vedení společností, společnostem zabývajících se výrobou nebo prodejem měřicích zařízení.

Kurz Vám přinese seznámení s požadavky normy ISO 9001 systém managementu kvality, kapitol Monitorovací a měřící zařízení. Prohloubení znalostí v oblasti metrologického zákona a s ním spojených vyhlášek, zákonů a nařízení vlády.


Pro absolvování tohoto kurzu doporučujeme ukončené středoškolské vzdělání. Jako povinný předpoklad absolvování tohoto kurzu je školení na jakoukoliv ISO normu, problematika základní ISO normy ISO 9001:2015 bude probrána pouze okrajově, toto školení je zaměřeno pro pracovníky, kteří již v oblasti ISO práci provádějí a potřebují prohloubit znalosti na oblast provádění interních auditů a potřebují ke své práci mít osvědčení Interního auditora.

Náplní kurzu jsou zákony a vyhlášky, požadavky platné legislativy v oblasti metrologie, základní pojmy, povinnosti organizace, základy metrologie organizace, měření a měřidla v organizaci, schéma návaznosti měření a měřidel, kalibrace měřidel, ověření měřidel, zajištění kalibrace a ověření měřidel, dodavatelé kalibrace a ověření měřidel, metrologický audit, dokumenty pro metrologii, záznamy v metrologii, metrolog organizace, řízení metrologie v systému kvality, základní pojmy, požadavky na metrologie dle ČSN EN ISO 9001:2016 a požadavky kapitoly 5.5 a 5.6 normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.

Doba trvání kurzu:
5 hodin - Přijedeme za Vámi! Šetříte svůj čas i peníze! V případě školení ve Vaší společnosti - min. počet účastníků 2,

a k ceně bude účtováno jednosměrné dopravné.


Metody výuky:
Přednášky, případové studie, týmová práce a modelové situace


Forma ukončení:
Závěrečný test, vydání osvědčení o absolvování kurzu

Cena kurzu: 2 990,- Kč bez DPH 

Na školení se můžete přihlásit pomocí následujícího formuláře. Na základě vyplněných údajů Vám budou zaslány údaje nutné pro uhrazení platby včetně daňového dokladu. 


Účastník bere na vědomí, že zaplacená částka se v případě jeho nepřítomnosti nevrací.

SPOJTE SE S NÁMI
DORUČOVACÍ ADRESA

M Vision

Dolany 498,

783 16 Olomouc

PODNIKEJTE S NÁMI

 Ing. Marcela Štegrová

DIČ: CZ6752271152 | IČ: 75351056

Číslo účtu: 4674241001/5500

©2021 M Vision. Designed and created by Štegi