Manažer kvality

Norma ISO 9001 je nejrozšířenější normou v našich firmičkách, firmách i korporacích. Proto kurz Manažer kvality je nejvíce navštěvovaný, protože právě na něm se seznámíte s celou normou ISO 9001 dopodrobna. 

Kurz Vám přinese důkladné seznámení s požadavky normy ISO 9001 a náplní kurzu je současný stav norem pro systémy managementu kvality, problematika certifikace a akreditace v ČR a EU, propojení s ostatními druhy ISO norem. Dále také legislativa ČR spojená se zaváděním a udržováním normy ISO 9001 – výklad základních zákonů a rozbor základních požadavků vyplývajících z této legislativy spojených s podnikáním každé společností. A v neposlední řadě výklad normy ISO 9001 a 19011, včetně terminologie, uvádění jednotlivých požadavků normy do praxe a možnosti a návody na zlepšování jednotlivých procesů s využitím normy ISO 9004. 

Kurz je ukončen závěrečným testem a vydáním Osvěčení Manažera kvality. 

 

Cena kurzu je 2890 Kč DPH/1 os. V případě školení ve Vaší společnosti je minimální požadovaný počet účastníků dva. 

Kurz je určen těm, kteří jsou a nebo budou pověřeni zaváděním nebo udržováním podle ISO 9001, Těm, kteří se chtějí seznámit s uvedenou normou a uvažují o její implementaci a jejím přínosu. Také je určen těm, kteří se účastní provádění interních auditů v organizaci dle ISO 19011, všem z vedení společností a pracovníkům kvality a je určen také poradenským společnostem, interním auditorům, odborným konzultantům, referentům v oblasti ISO norem, představitelům managementu, manažerům kvality.

Požadavky na praxi pro tento kurz jsou minimálně SŠ vzdělání, nicméně jiná praxe a absolvování jiného předchozího kurzu není potřebné. 

SPOJTE SE S NÁMI
DORUČOVACÍ ADRESA

M Vision

Dolany 498,

783 16 Olomouc

PODNIKEJTE S NÁMI

 Ing. Marcela Štegrová

DIČ: CZ6752271152 | IČ: 75351056

Číslo účtu: 4674241001/5500

©2021 M Vision. Designed and created by Štegi