top of page

ISO 31000

Tato norma je určená společnostem, které mají již zvládnuté své systémy a chtějí je dále posouvat a zlepšovat. Ptáte se jaké principy a přínos norma má?

Společnost si řekne „Rizika, jaké rizika, my už máme vše stanoveno.“ Zkuste se podívat na pár příkladů:

 • Rizika vytváření vize a strategie firmy

 • Rizika vyplývající z organizační struktury, vytváření organizace firmy

 • Rizika spojená s personální problematikou včetně stanovení odpovědností, pravomocí, požadované způsobilosti

 • Rizika v oblasti souladu s požadavky právních a jiných předpisů

 • Rizika v oblasti procesní analýzy a řízení procesů

 • Rizika plánování a řízení projektů

 • Rizika v oblasti zabezpečení kvality produktu

 • Rizika v oblasti uzavírání smluv a smluvních vztahů

 • Rizika v oblasti investic

 • Rizika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 • Rizika v oblasti managementu změn

 • Rizika v oblasti řízení ochrany životního prostředí

 • Rizika v oblasti bezpečnosti informací

 

Jsou to vše výzvy pro společnosti. Samozřejmě, že je důležité, použít znalosti z Vašich již certifikovaných systémů v souladu s normou ČSN EN ISO 31010, která je velkým pomocníkem při zavedení normy ČSN EN ISO 31000.

 

Nebojte se, nemusíte řídit a analyzovat vše, je důležité stanovit priority, a u těch rizik, které mají velké dopady je umět snížit, a v případě selhání, mít plán.

 

„ Štěstí přeje připraveným“ . Proto i my přejeme mnoho štěstí při přípravách opatření na všechny nástrahy v podnikání.

bottom of page