top of page

ISO 29900

Tato norma je zaměřená na vzdělávání.  

 

David Hume (filosof), řekl „Důkazem vysokého vzdělání je schopnost mluvit o největších věcech nejjednodušším způsobem.“

Naše společnost prošla touto certifikací, a tak i my máme zkušenost s touto normou, a zde Vám ocituji našeho uznávaného učitele „Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“ Ano Jan Ámos Komenský.

Norma nás naučila lépe nastavit model vzdělávání a stanovení kompetencí. Nedržet se jen jednoho modelu, ale dokázat včas reagovat na změny a ty systémově připravovat a neustále se vzdělávat.

 

Tato norma není určena jen školám, ale i přednášejícím a trenérům. Je velice důležité získat důvěru u lidí, kteří očekávají přínos, nové informace, a na druhou stranu je velice závazné mít jasný vzdělávací plán a jeho hodnocení efektivnosti. 

bottom of page