top of page

ISO 22000

Norma je zaměřená na bezpečnost potravin. Naplnění požadavků normy je velkým přínosem. Jde o určení vašeho zaměření a určení kritických bodů a rizik. Zde je na společnosti zvážení investic ne do samotné certifikace, ale do vlastního systému a rizik. Normy řady 22000 se vytváří v odborné komisy TC34/SC17, která zahrnuje všechny odborníky z celého světa a snaží se v normě nastavit ty nejlepší znalosti. Proto se snažíme k normě 22000 většinou používat ještě další normu jako návod.
 

·       ISO 22000: 2005 obsahuje obecné pokyny pro řízení bezpečnosti potravin .

·       ISO 22004: 2014 poskytuje obecné rady o uplatňování ISO 22000

·       ISO 22005: 2007 se zaměřuje na sledovatelnosti v krmivovém a potravinovém řetězci

·       ISO / TS 22002-1: 2009 obsahuje specifické předpoklady k výrobě potravin

·       ISO / TS 22002-2: 2013 obsahuje zvláštní požadavky pro stravování

·       ISO / TS 22002-3: 2011 obsahuje zvláštní požadavky pro zemědělství

·       ISO / TS 22002-4: 2013 obsahuje zvláštní požadavky pro balení potravin výrobu

·       ISO / TS 22003: 2013 poskytuje návod k auditu a certifikačních orgánů

 

Chcete společně uvařit vaši kuchařku na snížení rizik a snížit případné problémy? Zavolejte, my se rádi budeme podílet na Vašich systémech.

bottom of page