top of page

ISO 21500

Tato norma je velice užitečná, protože vychází z mnoha již vyzkoušených norem a praktik. Použiji pár zkratek, třeba Vám některé pomohou se trochu naladit…..SAP, Six Sigma,  e-CF, ASL, GEA, ISO 27001, P3O, PRINCE2 a mnoho dalších jako třeba ISO normy řady 10000. To jsou všechno normy, předpisy a systémy, které řeší projektové řízení v různých oborech, a mají jasné výsledky. Tato norma nepodléhá akreditaci a je jen doporučená při projektovém řízení. Je mnoho norem, které nejsou určeny k certifikaci a toto je jedna z mnoha.

 

Zde je prostor pro společnosti, která chtějí svá pravidla a systém povýšit. Není to tak, že společnost někdo nutí do certifikace, ale sama společnost chce mít lepší a dokonalejší Projektové řízení. Je mnoho publikací na toto téma a odborníků, kteří dnes vycházejí z této normy, a mají úspěch na trhu. Norma je Manuálem pro zvýšení pravděpodobnosti úspěšného splnění strategického cíle.

Máte zájem se stát na trhu stabilní, uznávanou a ceněnou firmou za své projekty a jejich řízení? Pokud odpověď je „Ano“, tak Vaše další mise by se měla ubírat touto cestou. Získat osvědčení – certifikát, jako důkaz.

bottom of page