Interní auditor


Kurz je určen těm, kteří jsou a nebo budou pověřeni prováděním interních auditů v organizaci podle normy  ISO 19011. Těm, kteří se chtějí seznámit s uvedenou normou a metodikou provádění interních auditů, interním auditorům pro rozšíření a obnovení jejich kvalifikace. 

Kurz Vám přinese seznámení s požadavky normy ISO 19011 na systém provádění interních auditů. Naučíte se plánovat, připravovat, provádět a vyhodnocovat interní audit tak, aby byl účinnou pomocí pro auditované útvary i pro vedení firmy.

Požadavky na vzdělání a praxi jsou následující min. středoškolské vzdělání, praxe v oblasti ISO norem min. 1 rok.

Povinné předchozí absolvování kurzů: Absolvování kurzu – školení na jakoukoliv ISO normu, problematika základní ISO normy ISO 9001:2015 bude probrána pouze okrajově, toto školení je zaměřeno pro pracovníky, kteří již v oblasti ISO práci provádějí a potřebují prohloubit znalosti na oblast provádění interních auditů a potřebují ke své práci mít osvědčení Interního auditora.

Náplní kurzu je současný stav normy ISO 19011, problematika a druhy ostatních základních ISO norem, problematika certifikace a akreditace v ČR a EU, výklad ISO 19011 a okrajově normy ISO 9001:2015, včetně terminologie, typy prověrek, postupy, kvalifikační požadavky, činnosti prověřovatele při interní a externí prověrce (plán, organizace, taktika a  dokumentace prověrky), modelové situace, případové studie, příprava dotazníku auditora, příprava vývojového diagramu, praktické zkušenosti z prověrek a modelové situace. Mnoho diskuzí a na konci kurz uzavírá závěrečný test a hodnocení kurzu. 

Doba trvání kurzu:
5 hodin - Přijedeme za Vámi! Šetříte svůj čas cestováním.

Minimální počet účastníků: 3


Metody výuky:
Přednášky, případové studie, týmová práce a modelové situace


Forma ukončení:
Závěrečný test, vydání osvědčení o absolvování kurzu

Cena kurzu: 2 890,- Kč bez DPH/1 osoba

Na školení se můžete přihlásit pomocí následujícího formuláře. Na základě vyplněných údajů Vám budou zaslány údaje nutné pro uhrazení platby včetně daňového dokladu.

Účastník bere na vědomí, že zaplacená částka se v případě jeho nepřítomnosti nevrací.

SPOJTE SE S NÁMI
DORUČOVACÍ ADRESA

M Vision

Dolany 498,

783 16 Olomouc

PODNIKEJTE S NÁMI

 Ing. Marcela Štegrová

DIČ: CZ6752271152 | IČ: 75351056

Číslo účtu: 4674241001/5500

©2021 M Vision. Designed and created by Štegi