IEC 27001

Bezpečnost informací je fenomén v 21. století. Udržet data v bezpečí je velice těžké a konstatovat, že Vaše data jsou na 100% v bezpečí je asi velice nadsazené v dnešní době. Spousta společností si ani neuvědomuje, komu svěřuje svá data, a spoléhají na profesionalitu externích firem. Popravdě, problematika je  sice komplikovaná, ale hlavně tím, že společnosti si komplikace vytvářejí dobrovolně a samy. Položte si otázku typu “ Kdo vám vytvářel www stránky?” “Jaké mají zabezpečení?” “Kdo všechno má na vaše rozhraní přístup?” A další otázky vás určitě napadají dál. Nejde jen o Vaše firemní data, ale i o data externí.

Samozřejmě, že každý máme své citlivé údaje i v tištěné podobě, a i zde je otázka jak se s těmito dokumenty zachází. A nejde jen o virtuální nebo papírová data, jde také o váš HW. Pro představu uvedu modelové problematiky. Když posílá společnost notebook na servis, jaké pravidla jsou stanovena před odesláním? Kolik máte SIM karet ve společnosti a jak jsou zálohovány?

Společnost, která si chce zavádět normu ISO 27001, by si měla sama chtít svá data chránit a definovat a odstraňovat svá rizika na minimum. Při zavádění je necelých 200 bodů, na které si společnost musí odpovědět, a vyhodnotit případná rizika. Každé společnosti, která přemýšlí o této normě, by si měla přečíst a prostudovat i normu ISO 27002, která specifikuje nutná opatření pro zavedení normy ISO 27001. Společnost, která má zavedenou a certifikovanou tuto normu, by měla být dobrým partnerem při uzavírání obchodních kontraktů z oboru informačních technologií, správu vašich dat nebo správu vašich HW a SW ve společnosti.

 

Výsledkem zavedení této normy bude tvrzení “My víme, že naše i vaše data jsou bezpečně spravována” .