IEC 27001

Bezpečnost informací je fenomén v 21. století. Udržet data v bezpečí je velice těžké a konstatovat, že Vaše data jsou na 100% v bezpečí je asi velice nadsazené v dnešní době internetu. Spousta společností si ani neuvědomuje, komu svěřuje svá data, a spoléhají na profesionalitu externích firem. Již jsem viděl spoustu druhů ochrany dat a zálohování. Popravdě, i když tato problematika je velice komplikovaná a to asi hlavně tím, že společnosti si komplikace vytvářejí dobrovolně a samy. Položte si otázku typu “ Kdo vám vytvářel www stránky?” “Jaké mají zabezpečení?” “Kdo všechno má na vaše rozhraní přístup?” A další otázky vás určitě napadají dál. Nejde jen o Vaše firemní data, ale i o data externí.

Samozřejmě, že každý máme své citlivé údaje i v tištěné podobě, a i zde je otázka jak se s těmito dokumenty zachází. A nejde jen o virtuální nebo papírová data, jde také o váš HW. Pro představu uvedu modelové problematiky. Když posílá společnost notebook na servis, jaké pravidla jsou stanovena před odesláním? Kolik máte SIM karet ve společnosti a jak jsou zálohovány?

Společnost, která si chce zavádět normu ISO 27001, by si měla sama chtít svá data chránit a definovat a odstraňovat svá rizika na minimum. Při zavádění je necelých 200 bodů, na které si společnost musí odpovědět, a vyhodnotit případná rizika. Každé společnosti, která přemýšlí o této normě, doporučuji přečíst si a prostudovat normu ISO 27002, která specifikuje nutná opatření pro zavedení normy ISO 27001. Společnost, která má zavedenou a certifikovanou tuto normu, by měla (opravdu chci upozornit, že to není vždy zárukou, protože jde také i o to, jaký máte certifikační orgán) být dobrým partnerem při uzavírání obchodních kontraktů z oboru informačních technologií, správu vašich dat nebo správu vašich HW a SW ve společnosti.

Náš poradce na tuto problematiku je velice zkušený auditor, který má dlouholetou praxi v oboru a již poradoval u velkých společností nebo organizací státní správy. Výsledkem této normy bude tvrzení “My víme, že naše data jsou bezpečně spravována” místo tvrzení “Myslíme si, že naše data jsou bezpečně spravována”. Popřeji vám, aby váš krok směrem k certifikaci této normy byl bezpečný, stejně jako vaše data a informace.

SPOJTE SE S NÁMI

Doručovací adresa 

PODNIKEJTE S NÁMI

DIČ: CZ6752271152, IČ: 75351056

Číslo účtu: 4674241001/5500

 Dolany 498,

783 16 Olomouc

 Ing. Marcela Štegrová

M Vision

©2017 by M Vision. Proudly created with love.