top of page

FSC

Co to je certifikační proces FSC? 

•  Lesní certifikací se rozumí proces kontroly konkrétního lesa za účelem zjištění zda-li je obhospodařován v souladu s ekologickými, sociálními a majetkovými kritérii a požadavky definovanými  Českým standardem FSC.

• Tento certifikát zákazníkům zaručuje, že dřevo pochází z šetrně obhospodařovaných lesů. Pro vlastníky lesa je prestižním oceněním přírodě blízkého lesního hospodaření.

• Český standard FSC představuje normativní podklad pro certifikaci lesního hospodaření mezinárodním certifikačním systémem FSC na území ČR.

10 důvodů proč zvolit FSC

Mezinárodní organizace FSC se snaží primárně prosazovat odpovědnou spotřebu a také přírodě blízké lesní hospodaření. A protože se může problematika přírodě blízkého lesního hospodaření a upřednostňování certifikovaných výrobků v různých oblastech života zdát složité, zkusili jsme vypíchnout to nejdůležitější, proč byste měli nad FSC výrobky uvažovat a podporovat je.

1. Volba aktivních zástupců FSC je demokratická – podílí se na ní více jak 800 osob ze sociální, ekonomické a ekologické oblasti, kteří zároveň pomáhají nastavit ta nejlepší pravidla pro ochranu světových lesních porostů.

 

2. Jedná se o nejvyšší standardy – jsou náročnější na plnění než kterýkoliv jiný standard lesního hospodaření, to nám dává jistotu, že jsou lesy podle standardu FSC opravdu obhospodařovány přírodě blízkým způsobem.

3. FSC je otázkou respektovaní a důvěryhodnosti – v obchodních vztazích je FSC upřednostňovaným certifikačním systémem a zároveň i nejrozšířenější certifikací v žebříčku Fortune 500, který každoročně řadí 500 amerických soukromých a veřejných společností podle jejich obratu.

4. Široký záběr – FSC certifikace je rozšířená prakticky po celém světě a výrobky jsou dostupné na více než 100 různých trzích, což je více než v případě jakékoliv jiné 

lesní certifikace.

5. Pozitivní vliv na okolí – Mezi všemi existujícími certifikacemi lesních majetků klade FSC certifikace nejvíce důležitosti také na ochranu živočišných a rostlinných druhů.

 

6. Podpora od významných společností – členy naší organizace jsou největší a celosvětově respektované neziskové organizace, jako je Greenpeace nebo WWF – obě organizace aktivně podporují FSC a samozřejmě také koordinují.

7. FSC je transparentní – veškerá rozhodnutí a schvalovací či připomínkovací procesy, které souvisejí s FSC, jsou veřejně dostupná a může se k nim vyjádřit kdokoliv.

 

8.  Standardy jsou všude stejně důsledné – ačkoliv je FSC rozšířeno po celém světě a v různých zemích, mají národní FSC standardy pro lesní hospodaření stejný základ (principy a kritéria), ke kterému jsou přidány další podmínky dle místních zvyklostí a zákonů.

9. FSC myslí lokálně – každý proces tvorby národního FSC standardu a následní certifikace je otevřen veřejnosti a může se k němu kdokoliv vyjádřit. Místní obyvatelé tak mohou ovlivnit nejen podobu standardu ale i následnou podobu FSC certifikace.

10. FSC je uznávano – FSC certifikace je jediným členem (z oblasti certifikace lesních porostů) aliance ISEAL, která je celosvětovou organizací sdružující společnosti s cílem zajistit udržitelný rozvoj v různých oblastech.

Přivedeme Vás k úspěšné certifikaci FSC. ​Jsme odborníky v této oblasti. Máme za sebou úspěšné certifikace našich klientů.

bottom of page